پروپوزال رایگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر-بررسی رفتار دینامیکی تک شمع و گروه شمع تحت بارگذاری دینامیکی جانبی

دانلود پایان نامه

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

Islamic Azad University, Malayer Branch

 

فرم پیشنهاد تحقیق

پایان‏نامه‌ كارشناسی ارشد

عنوان تحقیق به فارسی:

بررسی رفتار دینامیکی تک شمع و گروه شمع تحت بارگذاری دینامیکی جانبی

عنوان به زبان انگلیسی :

I investigate the behavior dynamic Single piles and group-pile under dynamic loading lateral

نام دانشجو: شهرام            شماره دانشجویی:930337793

نام خانوادگی دانشجو: شاه رضایی                           گروه تخصصی: عمران

رشته تحصیلی: مهندسی عمران                            گرایش:سازه  

نیمسال ورود به جاری:          نیمسال شروع به تحصیل :  

 

نام و نام خانوادگی استاد (اساتید) راهنما:                             نام و نام خانوادگی استاد (اساتید) مشاور:                            

1-  دکتر مظاهر روزبهانی                                                     1-دکتر مهدی علی رضایی

 

تاریخ تصویب در شورای گروهتخصصی:    تاریخ تصویب در شورای تحصیلات تکمیلی:

تائیدمدیرگروه: تائید مدیر امور پژوهشیتحصیلات تکمیلی:

 

 

 

تاریخ ارسال به حوزه پژوهشی واحد:

                                                     تأیید معاون پژوهش و فناوری واحد

 

 

 

 

 

 

 

  • اطلاعات مربوط به دانشجو:

 

نام: نام‏خانوادگی: شهرام شاه رضایی                         شماره دانشجویی: 930337793

: کارشناسی ارشد         رشته تحصیلی: مهندسی عمران   گروه تخصصی: عمران

گرایش: سازه           نام‌دانشكده: آزاد اسلامی واحد ملایر   فنی مهندسی سال ورود به جاری: نیمسال ورودی:

آدرس پستی: 24 متری ظهیری، کوچه ایثار

تلفن ثابت محل سكونت:                                       تلفن همراه:09187033890

پست الكترونیك:

 

 

  • اطلاعات مربوط به اساتید راهنما و مشاور:

تذكرات:

  1. دانشجویان دوره كارشناسی ارشد می‌توانند یك استاد راهنما و حداكثر یک استاد مشاور و دانشجویان دوره دكتری حداكثر تا دو استاد راهنما و دو استاد مشاور می‏توانند انتخاب نمایند. (برای دانشجویان ارشد استاد مشاور ضروری نمیباشد)
  2. در صورتی كه اساتید راهنما و مشاور مدعو می باشند، لازم است سوابق