پرسشنامه پایان نامه روانشناسی درباره مزاح و شوخ طبعی

دانلود پایان نامه

بسمه تعالی

دانشجوی محترم

با سلام

پرسشنامه ای را كه در پیش روی دارید حاوی 7 جمله توصیفی، چهار گزینه ای می باشد. لطفاً هر یك از جملات را با دقت مطالعه نموده و سپس، یكی از گزینه های ارائه شده را با علامت (×)‌ انتخاب نمایید. بدیهی است اظهار نظر واقعی و دقیق شما مدنظر می باشد. از اینكه وقت عزیز و گرانبهای خود را صرف مطالعه و تكمیل این پرسشنامه می فرمایید، بسیار سپاسگزاریم.

موافق

 • وقتی مشكل دارم شوخ طبعی خود را از دست می دهم.

كاملاً مخالف       مخالف        موافق        كاملاً

 • اغلب اوقات متوجه می شوم كه اگر سعی كنم با دیدی تمسخرآمیز به مشكلاتم بنگرم، آنها به میزان زیادی كاهش می یابد.

كاملاً مخالف       مخالف        موافق        كاملاً

 • وقتی در یك موقعیت تنش زا قرار می گیرم، معمولاً به دنبال موضوعات و مطالب خنده آور برای گفتن هستم.

كاملاً مخالف       مخالف        موافق        كاملاً

 • بایستی اقرار كنم كه اگر شوخ طبعی بیشتری می داشتم شاید زندگیم راحت تر می شد.

كاملاً مخالف       مخالف        موافق        كاملاً

 • احساس می كنم اگر در موقعیتی باشم كه مجبورم بخندم یا گریه كنم، ترجیح می دهم كه بخندم.

كاملاً مخالف       مخالف        موافق        كاملاً

 • حتی در موقعیتهای سخت هم، معمولاً می توانم موضوعاتی برای خنده یا مزاح پیدا كنم.

كاملاً مخالف       مخالف        موافق        كاملاً

 • براساس تجارب شخصی ام، خنده راه بسیار مؤثری برای مقابله با مشكلات است.

كاملاً مخالف       مخالف        موافق        كاملاً

ASCL-25

فهرست ذیل شامل مسائل و مشكلاتی است كه گاهی اوقات مردم با آنها روبرو می شوند. لطفاً هر یك از آنها را به دقت بخوانید و سپس مشخص نمایید كه این مسئله یا مشكل خاص طی هفته گذشته چه اندازه باعث ناراحتی شما شده است.

سن:      جنس:         وضعیت تأهل:     رشته تحصیلی:

 • آیا احساس كرده اید كه بدون اینكه راجع به افكار خصوصیتان به كسی چیزی گفته باشید، دیگران از آنها با خبر شده اند؟

بشدت         زیاد         تاحدی        كمی         هیچ

 • آیا احساس تنگی نفس كرده اید؟

بشدت         زیاد         تاحدی        كمی         هیچ

 • آیا ناگهان و بدون دلیل دچار ترس شده اید؟

بشدت         زیاد         تاحدی        كمی         هیچ

 • آیا احساس كرده اید كه نسبت به آینده امید خود را از دست داده اید؟

بشدت         زیاد         تاحدی        كمی         هیچ

 • آیا ایرادگیر و بهانه جو شده اید؟

بشدت         زیاد         تاحدی        كمی         هیچ

 • آیا احساس كرده اید كه قسمتهایی از بدنتان به خواب می رود یا دچار گِزگِز (مورمور) می شود؟

بشدت         زیاد         تاحدی        كمی         هیچ

 • آیا احساس ترس كرده اید؟

بشدت         زیاد         تاحدی        كمی         هیچ

 • آیا احساس لرزش در اندام بدن خود داشته اید؟

بشدت         زیاد         تاحدی        كمی         هیچ

 • آیا این احساس را كرده اید كه مردم نسبت به شما مهربان نیستند یا شما را دوست ندارند؟

بشدت         زیاد         تاحدی        كمی         هیچ

 • آیا مجبور بوده اید كه به دلیل ترس بعضی كارها را انجام ندهید یا به بعضی جاها نروید یا به بعضی چیزها دست نزنید؟

بشدت         زیاد         تاحدی        كمی         هیچ

 • آیا در برخی كارها بی توجه و بی دقت شده اید؟

بشدت         زیاد         تاحدی        كمی         هیچ

 • آیا حالت تهوع یا دل بهم خوردگی داشته اید؟

بشدت         زیاد         تاحدی        كمی         هیچ

 • آیا این فكر به ذهنتان خطور كرده است كه به زندگی خود خاتمه دهید؟

بشدت         زیاد         تاحدی        كمی         هیچ

 • آیا از مسافرت با اتوبوس یا قطار احساس ترس كرده اید؟

بشدت         زیاد         تاحدی        كمی         هیچ

 • آیا این احساس را داشته اید كه می ترسید تنها از خانه بیرون بروید؟

بشدت         زیاد         تاحدی        كمی         هیچ

بشدت         زیاد         تاحدی        كمی         هیچ

 • آیا دچار حالت گُر گرفتن یا سرما شده اید؟

بشدت         زیاد         تاحدی        كمی         هیچ

 • آیا بی اشتها شده اید؟

بشدت         زیاد         تاحدی        كمی         هیچ

 • آیا صداهایی بگوشتان می رسد كه دیگران نمی توانند آنها را بشنوند؟

بشدت         زیاد         تاحدی        كمی         هیچ

 • آیا وقتی مردم به شما نگاه می كنند یا درباره شما حرف می زنند احساس ناراحتی می كنید؟

بشدت         زیاد         تاحدی        كمی         هیچ

 • آیا در تمركز حواس دچار مشكلاتی شده اید؟

بشدت         زیاد         تاحدی        كمی         هیچ

 • آیا اتفاق افتاده است كه احساس كنید مغزتان كار نمی كند؟

بشدت         زیاد         تاحدی        كمی         هیچ

 • آیا افكاری به ذهنتان وارد شده است كه احساس كنید مال خودتان نیست، بلكه دیگران آنها را در ذهنتان گذاشته اند؟

بشدت         زیاد         تاحدی        كمی         هیچ

 • آیا این احساس را داشته اید كه دیگران شما را زیر نظر دارند یا درباره شما حرف می زنند؟

بشدت         زیاد         تاحدی        كمی         هیچ

 • آیا در بعضی از قسمتهای بدن خود احساس ضعف و سستی كرده اید؟

بشدت         زیاد         تاحدی        كمی         هیچ

 

 

 

 

 

Leave a comment