3-1-9-کوه‌های شهرستان……………………………………………………………………………………………………42
3-1-10-پوشش گیاهی………………………………………………………………………………………………………43
3-1-11-حیات جانوری…………………………………………………………………………………………………….43
3-1-12-رودخانه‌ها…………………………………………………………………………………………………………..44
3-2-جاذبه‌های طبیعی، تاریخی، مذهبی و فرهنگی شهرستان……………………………………………………….45
3-2-1-جاذبه‌های طبیعی…………………………………………………………………………………………………….45
3-2-1-1-منطقه گردشگری ساپلاغ……………………………………………………………………………………….45
3-2-1-2-محور گردشگری هریس- مشگین شهر…………………………………………………………………….46
3-2-1-3-منطقه‌ی گردشگری دربند هرزه‌ورز………………………………………………………………………….48
3-2-1-4-منطقه‌ی قره‌دره روستای ترکایش…………………………………………………………………………….49
3-2-1-5-منطقه‌ی شیرلان…………………………………………………………………………………………………..49
3-2-1-6-روستای چمن‌زمین………………………………………………………………………………………………50
3-2-1-7-آبشارهای هریس…………………………………………………………………………………………………51

پایان نامه

3-2-1-8-چشمه‌های شهرستان…………………………………………………………………………………………….54
3-2-2-جاذبه‌های تاریخی…………………………………………………………………………………………………..55
3-2-2-1 قلعه‌ها……………………………………………………………………………………………………………….55
3-2-2-2-تپه‌ها…………………………………………………………………………………………………………………58
3-2-3-جاذبه‌های مذهبی…………………………………………………………………………………………………….58
3-2-4-جاذبه‌های فرهنگی و مردم‌شناسی………………………………………………………………………………..60
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش……………………………………………………………………….64
4-1-یافته‌های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….65
4-1-1-کوهنوردی…………………………………………………………………………………………………………….66
4-1-2-پهنه­های مناسب دامنه نوردی…………………………………………………………………………………….67

یک مطلب دیگر :

4-1-3-پهنه­های مناسب ورزش­های زمستانی (اسکی و برف‌نوردی)……………………………………………..68
4-1-4-شناسایی پهنه‌های مناسب طبیت‌نگری………………………………………………………………………….69
4-1-5-گردشگری روستایی…………………………………………………………………………………………………69
4-2-ایجاد ماتریس اولیه………………………………………………………………………………………………………70
4-2-1-نرمال کردن ماتریس تصمیم‌گیری………………………………………………………………………………..70
4-2-2-وزن‌دهی به ماتریس نرمال شده با تکنیک آنتروپی شانون………………………………………………….71
4-2-3-محاسبه ماتریس بی‌مقیاس‌شده موزون………………………………………………………………………….72
4-2-4-محاسبه ایده‌آل‌های مثبت و منفی برای هر معیار…………………………………………………………….72
4-2-5-محاسبه نزدیکی نسبی به گزینه‌ها و رتبه‌بندی گزینه‌ها……………………………………………………..73
4-3-نمره­‌دهی و رتبه­بندی براساس شاخص­های محیطی…………………………………………………………….74
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………….75
5-1-نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………..76
5-2-پرسش‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………………….77
5-3-آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………………………………..78
5-4-محدودیت‌ها و مشکلات پژوهش……………………………………………………………………………………78
5-5-مشکلات گردشگری شهرستان……………………………………………………………………………………….79
5-6-پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………79
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………….81
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………85
مقدمه
    صنعت گردشگری یکی از پدیده‌های قرن حاضر است که بعد از صنعت نفت و خودروسازی، سومین صنعت مهم جهان شمرده می‌شود و علاوه بر فقرزدایی، عدالت‌گستری و اشتغال‌زایی، درآمد بالایی را ایجاد کرده‌است، به گونه‌ای که سازمان گردشگری در بیانیه‌ی‌ مانیل، گردشگری را نیاز اساسی در هزاره‌ی سوم معرفی کرده‌است و پیش‌بینی می‌شود که در سال 2020، تعدادگردشگران به 5/1 میلیارد برسد(تقی‌زاده و همکارانش،1391: 76).


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *