پایان نامه کارشناسی ارشد:شناسایی ارتقاء تامین کنندگان

محصول[۱]  

محصول یعنی ماحصل انجام فعالیت ها یا فرآیند ها که ممکن است ملموس یا غیر ملموس یا ترکیبی  از هر دو باشد.(استاندارد ایران، ایزو ۸۴۰۲)

در استاندارد های کنونی مدیریت کیفیت،محصولات نیز بر حسب نوع در چهار رده طبقه بندی        می شوند:

الف- سخت افزار (از قبیل قطعات ،اجزاء ،دستگاههای مونتاژ شده)

ب- نرم افزار  (از قبیل برنامه های کامپیوتری ،روشهای اجرایی ،اطلاعات،داده ها و سوابق(

ج- خدمات )از قبیل بیمه، بانکداری و حمل و نقل (

د- مواد فراوری شده از قبیل مواد اولیه،ورق،سیم،مایعات،جامدات،گازها (استاندارد ایران، ایزو ۸۴۰۲)

۲-۲-۵- مدیریت کیفیت[۲]

پس از تعریف کیفیت،محصول و مشتری، سوالی پیش روی ما قرار می گیرد که بسیار حائز اهمیت   می باشد: برای دستیابی به کیفیت چه باید کرد؟ به عبارتی در موسسات چگونه باید از منابع موجود استفاده بهینه کرد تا محصول یا خدمت حاصله واجد کیفیت آنگونه که مشتری می خواهد باشد.پاسخ این پرسش هرچه که هست از مقوله مدیریت می باشد.مدیریتی که تامین کیفیت هدف آن می باشد.  به بیانی مدیریت کیفیت یعنی طرح ریزی و کنترل کیفیت محصولات و خدمات در یک شرکت یا  موسسه.مدیریت کیفیت مترادف تعریف سنتی مهندسی کیفیت[۳] (مهندسی مرغوبیت (نیست بلکه مدیریت کیفیت با مسائل اقتصادی شرکت، مسائل نیروی انسانی و همچنین امور مربوط به رقابت شرکت سر و کار دارد.(بخشی،۱۳۸۶)

اهداف مدیریت کیفیت را فارغ از ملاحظات مکانی می توان مطابقت با انتظارات مشتری و بنانهادن

ساختاری برای رقابت از طریق بهبود مستمر کیفیت دانست.

 

۲-۲-۶- تضمین کیفیت[۴]  

تضمین کیفیت عبارت است از پیشگیری همه جانبه از بروز مشکلات مربوط به کیفیت از طریق

اقدامات برنامه ریزی شده و سیستماتیک (شامل مستند سازی).این کار شامل استقرار یک سیستم

کیفیت خوب، ارزیابی مناسب بودن آن،ممیزی عملکرد و همچنین بازنگری سیستم می باشد.

(نیاورانی،۱۳۸۴)

[۱] Product

[۲] Quality Management

[۳] Quality Engineering

[۴] Quality Assurance

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

Leave a comment