پایان نامه کاربرد اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی در ارزیابی عملکرد مالی

دانلود پایان نامه

دانشگاه امام صادق

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مدیریت

موضوع :

کاربرد اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی در ارزیابی عملکرد مالی

 

چکیده :

سرمایه گذاران امروزه بیش از هر زمان دیگر خواهان ارزش سهام هستند

تئوری مالی از مدت ها بیش هدف نهایی شرکت ها را حداکثر کردن ارزش

سهام بیان داشته است . این مسئله از زمانی که سهامداران مالک شرکت

و موسسه شده و سرمایه گذاران منطقی بازده بلند مدت مناسبی از سرمایه

گذاری خود طلب نمودند به صورت یک امر طبیعی و بدیهی در آمد .

در گذشته این هدف نهایی اغلب بدرستی فهمیده نشده و مورد توجه قرار نمی

گرفت و به طور سنتی معیار های اندازه گیری نظیر بازده سرمایه گذاری و سود

هر سهم با وجود اینکه از لحاظ تئوری با ارزش سهامدار بدرستی همبستگی

ندارند اما به عنوان مهمترین معیار های اندازه گیری عملکرد و حتی پایه و مبنایی

برای پاداش در اکثر شرکت ها مورد استفاده قرار می گرفت . یکی از متداول ترین

معیار های مبتنی بر ارزش که در سال های اخیر به شدت مورد توجه واقع شده

است ارزش افزوده EVA می باشد . در تحقیق حاضر توانایی EVA  را در ارائه

اطلاعات مناسب در خصوص بازده سهام بررسی و آن را با یکی از معیار های

قدیمی تر مقایسه کردیم . با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات

جمع آوری شده ما دریافتیم که از دو معیار فوق الذکر فقط سود عملیاتی OI دارای

بار اطلاعاتی در زمینه توضیح تغییرات بازده سهام می باشد و EVA  در این زمینه

دارای بار اطلاعاتی نمی باشد . به هر حال تحقیق حاضر این ادعا که EVA  بهترین

معیار ارزیابی است و تایید نمی کند . لازم به ذکر اگر چه براساس نتایج این تحقیق

معیار تعیین کننده در بازار سهام ایران OI است اما این مساله به معنی ضعف EVA

نیست بلکه ایراد به بازار سهام وارد است زیرا که به دلایل و همچنین توجه بیشتر

بازار به معیارهایی که عملکرد واقعی را نشان نمی دهند باعث شده است که این

نتایج حاصل شود . سرمایه گذاران سهامداران ارزش افزوده اقتصادی EVA  سود

عملیاتی OI .

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

Leave a comment