پایان نامه های مدیریت – سرفصل های پایان نامه ها- قسمت 15

دانلود پایان نامه

سازمان
تحلیل الگو  

مدل توسعه حمایت و پشتیانی
فصل سوم روش‎شناسی پژوهش
جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه فرعی سوم
ابزارهای جهانی شدن
دیدگاه مذاهب چهارگانه در رابطه با مصالح مرسله
استراتژی تکنولوژی در سطح بنگاه
پیشنهادهای حاصل از نتایج تحقیق
قابلیت دسترسی به فعالیتهای اطلاعات و ارتباطی
شاخص‌های تعیین کننده در ایجاد تصویر ذهنی
موانع مربوط به سازمان در فرایند اشتراک
چکیده خارجی
مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه اول
رفتار مرتکب
تاریخچه و مراحل تکامل نگرشها نسبت به تعارض
افزایش گستره استغال و فرصت‌های کار
بررسی وضعیت جمعیت شناختی پاسخگویان
گفتار دوم طرف‌ها و عناصر قرارداد بیمه
انگیزه پیشرفت
رقابت و ارزیابی بسط برند
الف – اشتباه در عناصر اساسی تشکیل دهنده جرم
مراحل ارزیابی عملکرد
تئوری چمبر لینی یا تئوری منبع پایه
– شرط ویژه مادر عدم ازدواج مادر با شخصی غیر از پدر طفل
توزیع فاوانی نمونه مورد
رضایت شغلی از منظرگاه نظریه های ریزمدل
تکرارجرمدرقصاصودیات
الف عوامل فرهنگى
برانگیختگی
همپوشی بین معنویت و مذهب
و حق ادامه تحصیل
توزیع مکان
گفتار سوم تعریف دیه از منظر حقوقدانان عرب
فصل سوم مقایسه دو مبنای حقوقی و فقهی دعوای تصرف عدوانی
طبقه بندی بر اساس روش
ب تحلیل تفاوت زن و مرد در تعدّد زوجات از نگاه علماء و اندیشمندان
مفهوم مشتری اجتماعی
بررسی فرضیه ها
نقش برنامه ریزی درسی درشکل گیری هویت
مفهوم حقوق مشابه
تاریخچه گردشگری در جهان
روند اجرای تحقیق
مولفه های فرهنگ کار در کتاب علوم پنجم بعد هویتی
معروفها و منکرها
بحث در مورد نتایج
نرخ بهره وامهای بانکی
سیما و محتوای دانشگاه
آزمون دوجمله‏ای آزمون نسبت برای فرضیه فرعی سوم
مشتری گرایی
تداعی برند به عنوان بخشی از ارزش ویژه برند از نظر مشتری
روش های درمان سندرم روده ی تحریک پذیر
گفتار پنجم ارزیابی مراکز آموزشی و درمانی
‌برندسازی
گفتار دوم دادرسی منصفانه
کیفر قتل زن در قانون مجازات اسلامی
تعیین اولویت زیرمعیارهای ترویج
دین باوری و پرورش روحیة دینداری
تشابهات عوامل موثر بر کار آفرینی سازمانی
اهداف و وظایف کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
پیوست ها فصل اول گستره مساله مورد بررسی
جامعه آماری و حجم نمونه
ضرورت مدیریت زنجیره تامین
مسئولیت در حقوق اسلام و ایران
بند دوم مبانی جرم شناسانه
دلایل‌ وجودی‌ سیستم‌های‌ مدیریت‌ کیفیت‌
تأیید پذیری
تاریخچه و خدمات بیمه البرز
انواع نظام‌های مدیریت دانش
بخش سوم کیفیت محصولات
دیدگاه بریونز تجیدا و مورالس
پیشینة پژوهشی
ب حسن نیت ثالث
انگیزه و علایق سفر
قانون اصلاح قانون نفت مصوب تیر ماه
کتابخانه‌های وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
گفتار اول پیشینه
آزمون لین و لون
بررسی سوال های پژوهش
تفاوت ارزشها و نگرشها
بند اول تعریف لغوی مصونیت
مستقل بین میانگین خودکارآمدی در دو گروه زنان
محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه
اراده و مسئولیت در تعلیم و تربیت
تا هفت سالگی
خانواده الگوهای پردازش اطلاعات
نظریه های شناخت گرایی
فصل دوم مروری بر تحقیقات انجام شده
اجزای اصلی سیستمهای مبتنی بر
اطلاعات مربوط به جنسیت افراد نمونه و میانگین پیشرفت تحصیلی
واژگان کلیدی مدیریت عملکرد استراتژی بانک تجارت
گفتار دوم توصیه به عفت
رضایت مشتری هسته فعالیت‎های بازاریابی
هزینه های اولیه منابع انسانی
خلاصه تحلیل واریانس رگرسیون گام به گام پیش بینی تقلب
تعارض اقتصادی
معرفی دانشگاه های شهرستان سبزوار
ارزیابی توانمندی تکنولوژی برای شرکت های خدماتی
توزیع فراوانی ودرصد فراوانی براساس رشته تحصیلی
نارسایی و مشکلات فرایند برگزاری مناقصات دولتی
نحوه امتیاز بندی پرسشنامه
مبانی فقهی پیشگیری از جرم و فحشا
اهمیت موضوع و ضرورت پژوهش
الف داخلی
فهرست مطالب صفحه فصل اول کلیات
ب هدفهای ویژه تحقیق
دیدگاه های مختلف درباره شادی
عقدی یا قهری بودن ضمان طبیب
عوامل موثر در موفقیت مدیریت کیفیت جامع
متغیرهای اصلی تحقیق
مدل عملکرد کیفیت کانو
بند سوم تاثیر باورهای دینی در هویت یابی انسانی
میانگین و انحراف معیار متغییرهای اصلی پژوهش
پیوست ها پرسشنامه اخلاق کار
آزادی بیان و تروریسم
پرسشنامه ارباب رجوع
مدیریت نگهداری مشتری
تساوی در بسیاری از حقوق
مهارت مقابله با استرس
سؤالات اصلی و فرعی
تکنوکراسی
محیط رقابتی
بخش دوم مبانی عملی تحقیق
تاریخچه سرمایه‌گذاری خارجی
مفهوم تسلط
نتایج توصیف آماری متغیر بعد نگرشی شهروندی دموکراتیک
مفاهیم مرتبط با پیامدها
ایجاد ماتریس موزون
ارزیابی بسط برند
هیستوگرام نرمال سنجی متغیر کیفیت اطلاعات حسابداری بعد از عمل حسابرسی در سال
نشانه های استرس شغلی
منابع فقهی حجر
مزیت رقابتی مشهود
سنت گرایی جدید
آزمون ریشه واحد داده های پانل
پرسشنامۀ رفتار خرابکارانه
اهمیت نگاه وسیعتر
فصل پنجم نتایج پیشنهادها و محدودیت های تحقیق
نظریه بوئن
ویژگی های سفر های مذهبی
حقیقی بودن وسیله تقلب
مبحث پنجم ارث دیه در مصر
تعریف شرعی لقطه
الگوریتم توزیع زمان – هزینه
ادله عدم تحریف قرآن
روش های اندازه گیری جذب و حفظ مشتری
نظریه انتخاب عقلانی
تعریف عملیاتی واژه‏ها
آزمون ریشه واحد برای متغیر میزان صید میگوی دریایی در جهان
ب عنصر مادی
تاریخچه بانک رسالت
صندوق های سرمایه گذاری سهام
مدل تعادلی و هستهای اوقاتفراغت خانواده
جداول مربوط به
سؤال‌ها و فرضیه‌های تحقیق
افزایش انگیزش از طریق هدف گذاری موثر
ب جرح
آزمون فرضیه سوم
فصل سوم حرز بخش اول مفهوم حرز از منظر فقهای امامیه
توزیع گروه نمونه به تفکیک جنسیت
مقایسه افراد به لحاظ هوش معنوی کاملی خیراندیش مرادی
ساختار مالکیت
طبقه بندی مورفی
شیوه تدوین اصول اخلاقی سازمان
گفتار اول شرایط تحقق مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی
توصیف متغیر رضایت درونی ایدهآل
تراکنش های ثبت شده در بانک پاسارگاد
تصمیم و ماموریت
همایش‌های روی خط
مدیریت زنجیره تامین
بارنامه دریایی مستقیم
معرفی برخی از مدلهای ارزیابی عملکرد
جامعة آماری تعیین حجم نمونه
تئوری رهبری کاریزماتیک
کنترل آلودگی هوا
ارتباط ارزشی ارزش دفتری سوددهی و جریانات نقدی
روش های اندازه گیری کارایی
مسئولیت مدنی سردفتر از دیدگاه قانون مسئولیت مدنی
تاثیر ابعاد منتخب تصویرذهنی از فروشگاه بر خردهفروش
ویژگیهای یک سیستم اطلاعات بیمارستانی ایده آل
حق الله و حق النّاس
سوال و فرضیه تحقیق
مداخله و مساعدت
اختلال دوقطبی تعاریف و مفاهیم ١
نظریه نیاز به پیشرفت مورای
مشارکت اجتماعی
تحلیل نظام گرای تعارض سازمانی
بند دوم همدردی و حفظ آبروی بزه دیده
مطالعه کامبیز طالبی و همکاران
عملکرد کیفیت
ریسک اعتباری
ارتباط وفاداری ورضایت مشتری
مدل ابعاد کلیدی ارزش
ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی
تحلیل توصیفی نمونه مورد مطالعه
گفتار دوم – سایر ادله
عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی از نظرصاحبنظران و سازمان ها
جدول
گفتاراول سازوکارهایبینالمللیدرفضایماورایجو
پایایی قابلیت اعتماد ابزار اندازه‌گیری
مقاصد آموزش ضمن خدمت
مدیریت تأمین در سطح جهانی
تحلیل جمعیت شناختی نمونه
فرضیه‌ پنجم
انسجام و بقای جامعه و وحدت آن
ابزارهای تحلیل رگرسیون
افراد گروه نمونه بر اساس سابقه
اعتمادسازمانی و رهنمودهایی برای توسعه اعتماد در سازمان
سه قاعده‌ای که می‌بایست در انجام فعالیت روابط عمومی خود در نظر داشته باشیم
ب دیدگاه لیبرالیسم شهروندی
اثر حقوقی جریان ثبتی در صورت عدم وقوع طواری ثبتی
فصل سوم اعتراض به رأی داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب
استاندارد
اهداف جزیی
فرضیه‎ها
تضمین بنیادی برای محاکمه‏ای اقتصادی سودمند و کارا با فرض صحت احکام
بند اول در جهان
فصل سوم مفاهیم و تعاریف اساسی تحلیل پوششی داده‌ها
بازاریابی سبز و مفهوم پایداری
فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده فصل اول طرح تحقیق مقدمه
تعریف دولت الکترونیک
پایایی متغیرهای مدل
آفرینش اصیل زن
خاستگاه وتکامل مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت ها درجهان وایران
و ضریب قدرت پیشبینی
تفاوت مربی گری و منتورینگ
عدم مشخص کردن سیستم اطلاعاتی معین توسط مخاطب
الگوهای مبتنی بر کارکرد بیرونی
کارمند دولت
بخش سوم مشتری مداری
بازاریابی بین المللی
روایی وپایایی ابزار و یافته های کمی تحقیق
و نحوه تعییین استراتژی ها
آثار ویژگیها و محدودیتهای سازمانهای دولتی در یک پروژه‌ مهندسی مجدد
آموزش با نظارت
تنظیم بازار نهاده ها و فرآورده ها صنعت طیور
سنّت
سنجه های ریسک نا مطلوب
بند دوم نرخ تنزیل
ویژگی‌های ساختار سازمانی برحسب محصول یا خدمت
نظریهبسطوساخت نشاط خلاقیتوباروری
ارزیابی ویژگی های فنی مدل اندازه گیری
فهرست جداول اشکال و نمودارها شکل
اهمیت بهره‌وری
تعریف معاهده از دیدگاه عهدنامههای وین
تاریخچه رسانه‌های اجتماعی
ضرورت واهمییت تحقیق
تک نمونهای برای فرهنگ سازمانی
۳ ۷ نظریه جامعه ارتباطات بین‌قومی
بند دوم ارکان سند عادی
فصل سوم تحلیل تفاوت زن و مرد در ارث
کارکردهای روانشناختی
انواع هوش
تالکوت پارسونز
ابزار گردآوری داده ها توسط مخابرات مازندران
فصل چهارم قبولی و پرداخت در تعهدات
رابطه انسان با اعضای بدن خویش از دیدگاه فقه امامیه
ابعاد توانمند سازی کارکنان از دیدگاه های مختلف انگیزشی و شناختی
بند سوم ادله طلاق به علت عسر و حرج
تئوریهای اقتضایی
عوارض کم خوابی
قاچاق اشخاص
تحلیل توصیفی داده ها
مبحث دوم تعریف شرط اجل در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب
قلمرو تحقیق زمانی مکانی موضوعی
تجهیزات ترمینال کانتینر
مصرف کنندگان و بازاریابی سبز
۵ ۶ ۲ محدودیت های خارج از کنترل پژوهشگر
بخش دوم ماهیت سِحر و جادو و تاریخچه آن
عوامل بازاری
فرصت های فرارو بازار سرمایه گذاری ریسک پذیر
نتایج حاصل از استانداردسازی
مدل رفتار خرید هوارد – شث
آزمون فرضیه‌ها
سبک های محیطی هیجانی جامعه شناختی فیزیولوژیکی و روانشناختی
بند دوم روایات مربوط به طلاق به دلیل غیبت زوج
مدل های حاکمیت شرکتی
درجه اعتبار مدل
تعامل استاد – محتوا
گفتار سوم قبول پس از سقوط ایجاب
عوامل موثر بر تبلیغات شفاهی
ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن
علت های وجود این نرخ های متفاوت
تعریف علمی ایروبیک
توجه به بازیافت
تشریح وبیان موضوع
پیشینه تحقیق در سطح بین المللی
ج پیامد های بیکاری
– روش های آماری
چارچوب تحقیق
انزوای اجتماعی در ارتباط با محیط زندگی شخص نظریه سیلورمن هورتولانوس و همکارانش
تئوری های جدید تجارت بین الملل
راهبردهای بازاریابی و فناوری اطلاعات و ارتباطات
ج خودکشی ناشی از بی هنجاری آنومی
فرزند خواندگی در زمان جاهلیت
اصل یا استثناء بودن اهلیت
نرخ ارز
فراوانی مقایسه سودهای فصلی سالانه به سطح سود صفر و مقایسه سود فصل قبل با پیش‌بینی تحلیل‌گران
پرسش نامه افسردگی بک
نقش ویژگی های کودکان
بخش سوم آگاهی سرمایه گذاران
باورهای اساسی در خصوص رویکردهای پنهان و آشکار مدیریت دانش
اهداف مدیریت بر مبنای مشارکت
جمع بندی مهمترین متغیرهای استخراج شده از ادبیات تحقیق
روایی وپایایی ابزار سنجش
رسانه های اجتماعی برای کسب و کار
اریک اریکسون
مذاکره با حالت ساخت دهی
ج پیشینه ی تحقیق
مدل نتایج و تعیین کننده ها ۱۹۹۱
رابرت پانتام
استابن
محتوا و ساختار کتاب درسی
آمار توصیفی متغیرهای مدل فرضیه اصلی دوم
گفتار دوم اقسام سند لازم الاجرا
اهمیت دادن به مشتری یا ارباب رجوع
مهارتهای فراشناختی
ارتباطات تجاری
عوامل شخصیتی
آزمون فرضیه چهارم
پرسش های فرعی تحقیق
پرخاشگری پیدا و پنهان
ضرورت اعتماد در سازمان
بند اول قاچاق اشخاص عام
مبحث اول چگونگی اثرگذاری زندان در ارتکاب مجدد جرم
ابزار جمع آوری تحقیق
فصل اول مستندات و مفردات قاعده ی «لا ضرر»
روشهای گردآوری داده
رابطه متغیرهای اقتصادی با قیمت و بازده سهام
مدل فرآیندی تحقیق
مدل چیاهو و همکاران
فصل چهارم تجزیه وتحلیل