پایان نامه های دفاع شده : قسمت 8

دانلود پایان نامه

 

 

کد         عنوان     تعداد صفحات

PR-1001 تعیین میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی و تأثیر ن بر پیشرفت تحصیلی 85  ص    85

PR-1002 ارزیابی كیفیت خدمات ارائه شده توسط شركت سهامی بیمه ایران 95 ص       95

PR-1003 امكان سنجی فیلتراسیون آكوستیكی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل 115 ص   115

PR-1004 امنیت ملی بین الملل و ایران 160 ص   160

PR-1005 بازیافت دی اتانول آمین از پساب های صنعتی 100 ص       100

PR-1006 بررسی تطبیقی اثری از كمال الدین بهزاد با شعری از بوستان سعدی  با عکس 54 ص            54

PR-1007 بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران 230 ص   230

PR-1008 بررسی کمی و کیفی مطالعه تصفیه پذیری و ارائه روش مناسب جهت دفن لجن اسیدی حاصل از فرآوری بازیافت روغن 60 ص     60

PR-1009 بررسی مسائل و مشكلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیست 115 ص         115

PR-1010 بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران            110

PR-1011 بررسی وضعیت جمع‌آوری و دفع زباله‌های شهری زابل و ارائه راهكارهای مناسب برای بهینه‌سازی فرایند موجود      50

PR-1012 بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان       100

PR-1013 مطالعه عوامل مؤثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه    200

PR-1014 پایان نامه كارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عرب (M.Sc)           200

PR-1015 تأثیر سطح مهارت الگو بر عملكرد و یادگیری مهارت سرویس سادة والیبال        180

PR-1016 تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه  150

PR-1017 تهیه متن های آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی ویژه غیر فارسی زبانان سطح پیشرفته      210

PR-1018 توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت‌بدنی نیشابور براساس نظریه هرزبرگ       70

PR-1019 رابطة بین شیوه های فرزندپروری، با مكان كنترل در دانش آموزان پسر پایة سوم راهنمایی منطقه انگوت در استان اردبیل            90

PR-1020 سنجش خلاقیت دانشجویان كارشناسی سه رشته علوم تربیتی      230

PR-1021 بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور در سال 1386 و ارائه راهبردهای مقابله با آنها         228

PR-1022 سیستم اطلاعات مدیریت و كاربرد آن در برنامه ریزی تولید شركت تولیدی مهپا  110

PR-1023 سیستم های كنترل بینا       120

PR-1024 شبكه های بی سیم           100

PR-1025 كشاورزی-ارزیابی اثرا توسعه صنعتی بر محیط زیست        80

PR-1026 بررسی عوامل مؤثر بر راندمان كوره‌های دوار سیمان از دیدگاه بهره برداری و آنالیز شیمیایی خوراك كوره          250

PR-1027 فیبر نوری 80

PR-1028 مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شركتهای تجاری         150

PR-1029 معماری – شهرنشینی در زاهدان        200

PR-1030 مقایسه میزان توانمندی فنی ،ادراکی ،انسانی مدیران زن و مرد       50

PR-1031 مولكول نگاری پلیمری سنتز و كاربرد آن در استخراج          270

PR-1032 اثرات درمان نوروسایكولوژی در كارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی    280

PR-1033 نقش ارزشیابی در نظام پرداخت كاركنان دولت     150

PR-1034 بازسازی تاریخچه تدفین رسوبات، مدل‌سازی حرارتی و مقایسه نتایج نرم افزارها در حوضه رسوبی زاگرس         300

PR-1035 واكسن و ایمن سازی          170

PR-1036 وندافزایی به ستاکهای سادة فعلی در زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار (طبق نظریة حاکمیت و مرجع گزینی)           300

PR-1037 چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران       130

PR-1038 بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه  (PM)و ارائه الگوی مناسب شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه         95

PR-1039 بررسی رابطة میان هوش هیجانی و سلامت روانی          150

PR-1040 طراحی و تبیین مدل  رتبه بندی اعتباری مشتریان با استفاده از شبكه‌های عصبی                190

PR-1041 طراحی و ساخت مزارع آبی  100

PR-1042 میزان نقش گیاهان آبزی در تولید ومصرف گازهای مختلف   75

PR-1043 حفاری غیر مجاز  – کار تحقیق            182

PR-1044 بررسی چگونگی آموزش از راه دور دانش آموزان 12 تا 18 سال در ایران           65

PR-1045 نقش زنان در انتخاب الگوهای مصرف غذایى و ارائه راهکارهای محیط زیستی   190

PR-1046 بررسی امكان تشخیص (شناخت) استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در شركتهای پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل            250

PR-1047 بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری های استان اردبیل     106

PR-1048 بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه  (PM)و ارائه الگوی مناسبِ شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه         85

PR-1049 بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون    150

PR-1050 خواب و مرگ و مقایسه‌ی آن دو          60

PR-1051 نقش اجرای سیستم مدیریت منابع انسانی در ارزشیابی عملكرد كاركنان كارخانه سهامی ( عام) لبنیات پاستوریزه پاك    155

PR-1052 پایان نامه بررسی انواع تجهیزات خانواده FACTS   60

PR-1053 طبیعت در پست امپرسیونیسم           85

PR-1054 مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی 640

PR-1055 آفات و بیماری های مهم درخت بید      100

PR-1056 آفات و بیماری های مهم درخت صنوبر   130

PR-1057 استیفاء در قانون مدنی        170

PR-1058 تصویرسازی شعر کودک به روش بداهه سازی     190

PR-1059 بررسی عوامل مؤثر بر كاهش میزان رضایت شغلی كاركنان بانك صادرات ایران   45

PR-1060 مقایسه دبیرستان های دخترانه دولتی و غیرانتفاعی منطقه 2 تهران از نظر میزان برخورداری از ویژگی‌های سازمان یادگیرنده         150

PR-1061 صنعت شیرینی سازی         135

PR-1062 تاثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران     110

PR-1063 ارزیابی كیفیت اجرایی ماشین های حفاری 78 ص  و 52 اسلاید       78

PR-1064 مقایسه سلامت روان شاعران در كنار افراد غیر شاعر        60

PR-1065 بررسی ارتباط عفونت قبلی هلیكو باكترپیلوری با بیماری  پاركینسون در بیماران مراجعه كننده به بیمارستان بعثت     55

PR-1066 ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه   270

PR-1067 مجموعه توریستی – تفریحی دریاچه گلهر         220

PR-1068 بررسی عوامل موثر بر راندمان کوره های دوار سیمان از دیدگاه بهره برداری و آنالیز شیمیایی خوراک کوره         120

PR-1069 شبکه های کامپیوتری و طراحی صفحات وب       136

PR-1070 بررسی چگونگی آموزش از راه دور دانش آموزان 12 تا 18 سال در ایران           65

PR-1071 بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر        150

PR-1072 بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری های استان اردبیل     150

PR-1073 پایان نامه مشاوره بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر متوسطه       100

PR-1074 بررسی ارتباط بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران      120

PR-1075 بررسی عملكرد خانواده در كنترل خشم نوجوانان دختر و پسر (15-18) شهر تهران               140

PR-1076 تهیه نرم افزار حقوق و دستمزد – کارشناسی نرم افزار       70

PR-1077 مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساكن شهر تهران 50

PR-1078 بررسی عوامل موثر در بهره وری كاركنان كارخانه‌ی آسفالت سازی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران            145

PR-1079 مقایسه عملكردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوك  با افراد سالم در سال 1387    195

PR-1080 بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور در سال 1386 و ارائه راهبردهای مقابله با آنها         218

PR-1081 سیستم عاملهای بلادرنگ  pdf          130

PR-1082 بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات سیستم های قدرت            110

PR-1083 اطعمه و اشربه معمول و مرسوم مردم در عصر عباسیان     255

PR-1084 تعیین ژنوتایپ ویروس هپاتیپ B در اهداء كنندگان 3 استان كرمان، یزد و اصفهان               75

PR-1085 بررسی میزان افسردگی در پرسنل بیمارستان شهید مطهری          95

PR-1086 بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی قزوین              70

PR-1087 بررسی خداشناسی سعدی با تكیه بر صفات باری تعالی  265

PR-1088 بررسی ارتباط بین وجوه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی و بازده سهام شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 25  ص + 45 اسلاید         25

PR-1089 فسفاتكاری و آماده سازی سطوح فلزی             230

PR-1090 بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون    160

PR-1091 هنر معماری در ساخت دبستان در كاشان          165

PR-1092 نگاه‌ و معنا در هنر عكاسی‌   99

PR-1093 نقاشی معاصر ایران – پایان نامه          107

PR-1094 مقایسه میزان افسردگی جانبازان خفیف و شدید             87

PR-1095 مدلسازی و شبیه سازی اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگی انتشار            141

PR-1096 مجموعه توریستی – تفریحی دریاچه گلهر          215

PR-1097 طراحی مراحل و الگوی آتشباری تونلهای بزرگ        195

PR-1098 دزیمتری پرتوهای ناشی از بمب های هسته ای توسط ترمولومینسانس TLD   128

PR-1099 تعیین شبه تراوایی نسبی و فشار موئینه مخازن ترکدار      110

PR-1100 تعیین ارتباط رضایت زناشویی مادران وعزت نفس دختران شان          135

PR-1101 تصویر دیجیتال        130

PR-1102 تحلیل نحوی‌كلامی دستنوشته‌های داستانی كودكان و نوجوانان       72

PR-1103 تحلیل رابطةعوامل شغلی باتعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی 246

PR-1104 تاریخچه تایپوگرافی در ایران و جهان      75

PR-1105 تاثیر موسیقی در كاهش اضطراب        75

PR-1106 تاثیر برنامه های ماهواره ای بررشد اجتماعی نوجوانان شهر ابهر       100

PR-1107 پتانسیل های معدنی استان قم با نگرشی ویژه بر معدن    239

PR-1108 پایان نامه نحوه عملکرد ادوات ذخیره کننده اطلاعات دیجیتالی           136

PR-1109 پایان نامه فروشگاه الكترونیكی           90

PR-1110 پایان نامه بررسی ساختار و نحوه ارتباط در DPLC              50

PR-1111 بهینه سازی پارامتر های موثر در بهره برداری به روش gaslift در یک مخزن       103

PR-1112 بررسی و مقایسه عزت نفس بین دانشجویان ورزشكار و غیر ورزشكار پسر و دختر               90

PR-1113 بررسی میزان اثربخشی اقدامات پلیس پیشگیری در کاهش سرقت خودرو       178

PR-1114 بررسی ملاکهای انتخاب دوست در بین دانش آموزان پایه اول پسر در متوسطه شهرستان ملایر     103

PR-1115 بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل درارزیابی تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی در ایران    88

PR-1116 بررسی فرایند نم زدایی از گاز در برجهای آکنده و اثر عوامل مختلف در میزان نم زدایی             122

PR-1117 بررسی عملکرد مخازن کربناته جنوب    156

PR-1118 بررسی سه  مقوله تبلیغات ، لباس ، مد            142

PR-1119 بررسی ارتباط بین واحدهای ژئومورفولوژی و اشکال فرسایشی در حوضه آبخیز رودخانه سقز با استفاده از  GIS و RS             170

PR-1120 بررسی ارتباط بین شیوه های فرزند پروری مادران با انگیزش پیشرفت دانش آموزان سال سوم دبیرستانهای       110

PR-1121 بررسی ارتباط بین پرخاشگری والدین وافسردگی كودكان قطع پنجم ابتدایی شهرستان ابهر        120

PR-1122 بررسی جزای نقدی در حقوق ایران      354

PR-1123 بررسی توصیفی موسیقی و موسیقی درمانی بر روی انسانها         200

PR-1124 بررسی تاثیر شیوه‌های فرزند پروری بر رشد اجتماعی كودكان          88

PR-1125 بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران      119

PR-1126 بررسی ایمن ترین مسیر از منظر نرخ تصادفات

Leave a comment