پایان نامه مدیریت MBA با گرایش بازاریابی

دانلود پایان نامه

وزرات علوم ، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

 

 

پایان نامه

مقطع کارشناسی ارشد

 

 

رشته : مدیریت MBA با گرایش بازاریابی

عنوان : ارائه مدلی برای گزینش استراتژی های توسعه برند (مطالعه موردی : صنعت لوازم خانگی  ایران)

استاد راهنما : دکتر محمد بلوریان تهرانی

استاد مشاور : دکتر هرمز مهرانی

 متن کامل در سایت تخصصی دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد  :www.arshadha.ir

Leave a comment