پایان نامه عمران: مدیریت مخازن سدهای حوضه گاماسیاب استان کرمانشاه با استفاده از مدل WEAP

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :مدیریت مخازن سدهای حوضه گاماسیاب استان کرمانشاه با استفاده از مدل WEAP

تکه هایی از متن :

1-5  اهداف تحقیق

در این تحقیق با شناخت اجزاء، متغیرها و روابط آنها، به توصیه راهكارهای لازم اصلاحی جهت تعادل در تولید و مصرف آبهای سطحی حوضه اقدام می­شود، تا از این طریق با مصرف بهینه آب، بتوان از فرصت های رشد و توسعه در سطح حوضه استفاده کرد. استفاده از روشهای نوین و یافته­های جدید در بخش آب و کشاورزی بعنوان مصرف کننده اصلی آب با تاکید بر تولید هرچه بیشتر محصولات کشاورزی در راستای توسعه پایدار و مدیریت یکپارچۀ منابع آب از اهداف این مطالعه است. با انجام این گونه مطالعات، روند اجرای پروژه­های توسعه منابع آب، همسو با اهداف توسعه پایدار گردیده و نهایتاً موجب بهره­برداری بهینه از منابع آبی حوضه با حداقل آثار سوء زیست محیطی در راستای دست­یابی به اهداف مدیریت همه جانبۀ منابع آبی می­گردد. این تحقیق تلاش می­کند خلأ وجود سیاست­های کلان مدیریتی در بخش منابع آب استان را پر کند.

در این تحقیق مدل سازی منابع و مصارف آب حوضه گاماسیاب استان کرمانشاه انجام شده است. اهداف این تحقیق را می­توان به چهار دسته تقسیم کرد:

  1. بررسی تأثیر سدهای بالادست (سدهای قشلاق علیا، جامیشان و آناهیتا) بر عملکرد سد بیستون.
  2. بررسی عملکرد سدهای بالادست تحت شرایط تعریف شده در سیمای طرح آنها.
  3. اعمال سناریوهای مختلف در سطح حوضه گاماسیاب و بررسی روند تغییرات حجم مخازن سد های حوضه در ماه های مختلف سال
  4. ارائه راهکارهایی جهت بهبود شرایط مدیریت منابع آب و پوشش کمبودها در تأمین آب و نیز جهت عملکرد بهتر سدهای بالادست سد بیستون تحت سناریوهای تعریف شده.

نتایج این تحقیق می­تواند در اعمال مدیریت یکپارچۀ منابع آب در حوضه گاماسیاب مورد استفادۀ تصمیم گیران بخش آب استان و نیز کشور قرار گیرد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:مدیریت مخازن سدهای حوضه گاماسیاب استان کرمانشاه با استفاده از مدل WEAP