پایان نامه عمران مدل سازی تیرهای بتنی پیش تنیده تقویت شده با مواد مرکب پلیمری

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 مدل سازی تیرهای بتنی پیش تنیده تقویت شده با مواد مرکب پلیمری

تکه هایی از متن :

1-9- محدودیت مقاوم سازی

توصیه می شود که افزایش ظرفیت باربری عضو تقویت شده با سیستم frp  محدود شود، به این صورت که کاهش یا از بین رفتن سیستم frp  نباید باعث گسیختگی عضو تحت اثر بارهای ثقلی شود.

1-10- حداقل مقاومت سطح بتن

سیستم frp بروی بتن سالم عمل می نماید و نباید از آنها برای سازه دارای فولاد خورده شده یا بتن فرسوده استفاده نمود.

مقاومت بتن موجود عامل مهمی برای کاربری های چسبندگی بحرانی شامل مقاوم سازی خمشی یا برشی اعضا می باشد.

حداقل مقاومت کششی بتن 4.1 مگا پاسکال می باشد، و سیستمFRP نباید برای کاربری های چسبندگی بحرانی هنگامی که بتن دارای مقاومت فشاری کمتر از 17مگاپاسکال است استفاده شود. ضمنا استفاده  از سیستم FRP سبب توقف خوردگی میلگردهای در حال خورده شدن نخواهد شد. درصورت وجود خوردگی در فولادها باید آرماتورها و بتن تعمیر شود (نشریه 1382، 345).

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:مدل سازی تیرهای بتنی پیش تنیده تقویت شده با مواد مرکب پلیمری