پایان نامه عمران مدلسازی واکنش قلیایی در آنالیز بتن با روش اجزاء محدود

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :مدلسازی واکنش قلیایی در آنالیز بتن با روش اجزاء محدود

تکه هایی از متن :

1-8-پیشگیری از واکنش قلیایی

عمده ترین روشهای جلوگیری از واکنش قلیایی را می توان به صورت زیر بیان کرد :

1-استفاده از سنگدانه هایی که جزء سنگدانه های واکنش زا نیستند :

بررسی محلی و ملاحظه سازه هایی که به وسیله مصالح مورد نظر ساخته شده اند بهترین روش برای پی بردن به واکنش پذیر بودن یا نبودن مصالح انتخابی است . بازدیدهای زیر در این خصوص توصیه می شود :

  • بازدید از قرضه مصالح که در گذشته بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است .
  • بازدید از سازه های موجود که از ساخت آنها زمان کافی می گذرد تا در صورت بروز واکنش قلیایی سنگدانه ها نشانه های آن پدیدار شود .
  • بازدید از سازه های ساخته شده با میزان قلیاییت مورد نظر سازه جدید یا بیشتر از آن .

البته در اغلب موارد تنها موارد فوق جهت انتخاب مصالح کافی نیست و آزمایشهایی لازم است . این آزمایشها یا برای تعیین موثر بودن افزودنیهای سیمان بکار میروند و یا جهت تعیین واکنش زا بودن سنگدانه ها . جدول 1-4 آزمایشهایی را که ASTM برای این منظور پیشنهاد می کند نشان می دهد . در صورتی که ناچار به استفاده از مصالح واکنش زا باشیم برای کمتر شدن واکنش ACR باید از کوچکترین اندازه سنگدانه استفاده کرد .

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:مدلسازی واکنش قلیایی در آنالیز بتن با روش اجزاء محدود