پایان نامه عمران درباره: بررسی مکانیکی

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت کننده

تکه هایی از متن :

7-2 نتایج

الف- نتایج تحلیل حرارتی در این پژوهش که متناسب با سایر پژوهش­ها در این زمینه است، نشان می­دهد که بیشترین تأثیر حرارت در نواحی نزدیک محور جوش اتفاق می­افتد. به عنوان مثال در صفحات مورد بررسی، ناحیه متأثر از حرارت جوشکاری حدود 10 تا 50 میلی‌متر از خط جوش قرار دارد.

ب- با توجه به نتایج تحلیل مکانیکی انجام گرفته در این کار، دو نوع تنش پسماند ناشی از جوشکاری شامل طولی (در راستای محور جوش) و جانبی (عمود بر محور جوش) مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی نتایج نشان می­دهد تنش­های طولی بر روی محور جوش به صورت کششی بوده و بیشینه آن به 240 مگاپاسکال می‌رسد. از فاصله حدود 25 میلی­متر از خط جوش تنش پسماند طولی تغییر جهت داده و به صورت فشاری تغییر می‌نماید. کمینه تنش پسماند طولی حدود 50- مگاپاسکال است. اگر از طول محدودی از دو انتهای خط جوش صرف­نظر شود، تغییرات تنش پسماند طولی در عمود بر خط جوش یکسان است. در مورد تنش­ جانبی، بیشینه تنش­ به صورت فشاری، در دو انتهای محور جوش و به صورت کششی در وسط محور جوش اتفاق می­افتد و با دور شدن از این محور، تنش­ به سمت صفر میل می­نماید.

پ- در صفحات دارای بازشو و سخت­کننده، تغییرات منحنی تاریخچه دمایی مقاطع عمود بر محور جوش یکسان است و با حرکت الکترود در زمان­های مختلف تکرار می­شود. در این صفحات منحنی توزیع دما در عمود بر محور جوش، دارای بیشینه دمای حدود 1600 درجه سانتی‌گراد بر روی محور جوش است. با دور شدن از محور جوش دما کاهش می­یابد. با مقایسه تنش­های پسماند طولی با تنش­های پسماند جانبی اثر ناچیز تنش­های پسماند جانبی مشاهده می­گردد. با بررسی تنش­های پسماند طولی در صفحات با ابعاد مختلف مشخص گردید که ابعاد سطح صفحات تأثیری در مقدار و محل بیشینه تنش­های پسماند کششی ندارد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت کننده

  • 1