پایان نامه عمران بررسی فشار هیدرودینامیك در مخزن سدهای بتنی وزنی تحت اثر بار دینامیکی

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه : تعیین فشار هیدرودینامیك در مخزن سدهای بتنی وزنی تحت اثر بار دینامیکی با احتساب ویسکوزیته سیال

تکه هایی از متن :

4-10- بررسی شرط انتشار

در تحلیل دینامیکی سدهای بتنی، سیال در امتداد بالا دست مخزن به طور نامحدود و تا بی نهایت ادامه می یابد. در چنین وضعیتی شرط مرزی (1S) در امتداد نامحدود مخزن در مسئله به شکل دیگری بیان می شود. این شرط مرزی بیانگر انتشار امواج ایجاد شده در مخزن، در اثر تحریک وارده، و نیز رفتار دامنه در بی نهایت می باشد. ولی در واقعیت سیال تا بی نهایت ادامه نمی یابد و در جایی در بالا دست مخزن، این دامنه می بایستی محدود گردد. از طرفی در بحث عددی اجزا محدود می بایستی مخزن در دامنه محدودی بررسی شود لذا در این دامنه از شرط انتشار استفاده می گردد. در این بخش معادله حاکم ( 2-18 ) ابتدا بر اساس طول مخزن محدود برابر با L حل می شود و سپس از شرط انتشار سامرفیلد و شاران استفاده می گردد. در نهایت روشی برای بدست آوردن یک شرط انتشار دقیق بحث می شود.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تعیین فشار هیدرودینامیك در مخزن سدهای بتنی وزنی تحت اثر بار دینامیکی با احتساب ویسکوزیته سیال