پایان نامه عمران :بررسی ترک به شیوه‌ی جزء‌های محدود

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل ترک به شیوه‌ی جزء‌های محدود

تکه هایی از متن :

7-3- پژوهش‌های آیندگان

اینک، پاره‌ای از پژوهش‌هایی که می‌توانند به پیشبرد راه‌کارهای تحلیلی، یاری رسانند، فراروی خوانندگان قرار می‌گیرد. این پیشنهاد‌ها، در بهبود کارایی محاسبه‌ای و کاربردی‌تر ساختن شیوه‌های نویسنده و همچنین گسترش شیوه‌های موجود به‌ کار می‌آیند.

  • گسترش جزء چسبنده‌ی پیشنهادی در حالت سه بعدی.
  • بهره‌جویی از جزء پیشنهادی در شبیه‌سازی حالت سوم شکست به تنهایی و نیز ترکیب با سایر حالت‌ها.
  • بررسی اثر بار خستگی و ضربه در رفتار ماده‌ی مرکب با استفاده از شیوه‌ی چسبنده.
  • شبیه‌سازی رفتار فشاری ماده‌ی مرکب با استفاده از شیوه‌ی چسبنده.
  • به‌كارگیری الگوی رفتاری ترك چسبنده در شبیه‌سازی جداشدگی ماده‌ی مرکب از سطح بتن.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تحلیل ترک به شیوه‌ی جزء‌های محدود