پایان نامه عمران با موضوع جداسازی فلز کادمیوم از محیط آبی با استفاده از پلی‌پیرول و کامپوزیتهای آن

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه : جداسازی  فلزات سنگین از جمله سرب و کادمیوم از محیط آبی  با استفاده از پلی‌پیرول و کامپوزیتهای آن و مقایسه با جاذبهای متداول

تکه هایی از متن :

2-9- پلیمرهای هادی

در سه دهه اخیر موادی که می‌توانند با تغییر شرایط فیزیکی و شیمیایی به طور برگشت‌پذیر، ساختارشان تغییر یافته، مورد توجه قرار گرفته‌اند که اصطلاحاً به مواد هوشمند معروفند. پلیمرهای رسانا به عنوان دسته‌ای از این مواد طبقه‌بندی شده‌اند. مهمترین پلیمرهای رسانا، پلی‌پیرول، پلی‌آنیلین و پلی‌تیوفن را می‌توان نام برد[75].

از زمان پیدایش پلیمرها، این مواد به عنوان یك عایق استفاده می‌شدند، بطوریكه كاربرد پلاستیكها به عنوان یك رسانا قابل پیش‌بینی نبود. کشف نحوه هادی ساختن پلی استیلن به عنوان اولین پلیمر هادی در سال 1970 توسط یك دانشجو کارشناسی ارشد در آزمایشگاه هیروکی شیراکاوا به طور اتفاقی در انستیتو تحقیقاتی توکیو اتفاق افتاد[76].

خواص فیزیكی و شیمیایی آنها ممكن است محدود کننده فعالیت آنها باشند. یكی از این محدودیتها عدم حلالیت پلیمرهای هادی در حلالهای معمولی و همچنین عدم ذوب این پلیمرها است. مثلاً پلی‌پیرول قبل از ذوب شدن تجزیه می‌شود كه این امر امکان قالب‌گیری آنها مانند پلیمرهای معمولی را از بین می‌برد و همچنین بسیاری از آنها در معرض رطوبت و هوای محیط تخریب می‌شود ولی توانستند با متصل ساختن گروههای شیمیایی دیگر به استخوان بندی کربن که خواص مولکول را تغییر می‌دهد، بر این مشکل فایق آیند[77].

با وجود تمامی مشکلات، باطریهای آلی كه در آنها پلیمر جانشین فلز گردیده است، اکنون به بازار راه یافته‌اند و افق روشنی را در این صنعت نمایان كرده‌اند. امروزه هیچ چیز نمی‌تواند مانع ورود ترانزیستورهای آلی به بازار الكترونیك و یا ساخت عصبهای مصنوعی در پزشكی گردد[78].

با انجام تغییراتی در پلیمرها می‌توان آنها را هادی ساخت. این مواد خواص الکتریکی فلزات را همراه با ویژگیهای قابل توجه پلیمر با هم دارند. برای هادی شدن پلیمرها با فرایند دوپه کردن مواد شیمیایی را وارد پلیمر می‌کنند[79].

یكی از روشهای رسانا ساختن پلیمرها امتزاج آنها با مواد رسانای