پایان نامه عمران با موضوع تشخیص آسیب در پلهای فولادی با استفاده از الگوریتم های تکاملی

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تشخیص آسیب در پلهای فولادی با استفاده از الگوریتم های تکاملی

تکه هایی از متن :

2-7- مدل­هاى خانواده ARMA

یك روش براى تشخیص آسیب در سیستم برازش یك مدل خطی به داده­های بدست آمده از حالت سازه سالم و بدون آسیب مى­باشد، از این مدل برای پیش بینى پاسخ سازه استفاده گردیده و خطاى بین پاسخ پش­بینى شده توسط مدل و پاسخ واقعى ثبت شده، محاسبه مى­گردد. سپس از این مدل براى پیش­بینى پاسخ سازه در حالتى كه سازه دچار آسیب گردیده است نیز استفاده مى­گردد. همانطور كه انتظار مى­رود از آنجا كه آسیب سبب تغییر مشخصات سیستم مى­گردد لذا این مدل قادر به شناسایی صحیح پاسخ سیستم در این حالت نبوده و میزان خطاها افزایش مى­یابد. این روش غیرخطى را نشان مى­دهد حال این امر ممكن است به سبب روى داد غیرخطى شدن و یا ایجاد آسیب در سازه روى دهد. كاربرد سرى­هاى زمانى مانند این مدل­ها از آنجا كه برازش آن­ها بر مدل كار ساده­اى بوده، براى تشخیص رویداد آسیب بسیار مناسب مى­باشد[34].

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تشخیص آسیب در پلهای فولادی با استفاده از الگوریتم­ های تکاملی