پایان نامه عمران:تعیین فشار هیدرودینامیك در مخزن سدهای بتنی وزنی تحت اثر بار دینامیکی با احتساب ویسکوزیته سیال

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه : تعیین فشار هیدرودینامیك در مخزن سدهای بتنی وزنی تحت اثر بار دینامیکی با احتساب ویسکوزیته سیال

تکه هایی از متن :

3-1- مقدمه

روش‌های تحلیلی اولین روشهایی بودند كه محققین برای حل مسأله تحلیل سد و مخزن تحت اثر زلزله بكار بردند. در این نوع روشها ابتدا طبق فرضیات مساله، معادلات حاكم و شرایط مرزی مساله تعیین و سپس معادلات دیفرانسیل حاکم بر محیط مربوطه مستقیماً حل می‌شود.

به دلیل پیچیدگی هندسی و شرایط مرزی، این روش فقط برای حالات بسیار خاص با هندسه ساده قابل استفاده می‌باشد که برای چند مسئله پاسخ هایی توسط محققین مختلف بدست آمده است.

جوابهای حاصل از روشهای تحلیلی، به دلیل فرضیات در نظر گرفته شده در آنها و سهولت در استفاده، برای تحلیل تقریبی سدها و طراحی اولیه آنها، ابزاری بسیار مناسب و كاربردی می‌باشند. در ادامه خلاصه‌ای از نتایج کار محققان قبلی ارائه خواهد شد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تعیین فشار هیدرودینامیك در مخزن سدهای بتنی وزنی تحت اثر بار دینامیکی با احتساب ویسکوزیته سیال