پایان نامه طراحی موزه هنرهای مدرن با تأکید بر فن آوری های مدرن چند رسانه ای

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاداسلامی

واحد دامغان

دانشکده فنی مهندسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته معماری

عنوان پایان نامه

طراحی موزه هنرهای مدرن با تأکید بر فن آوری های مدرن چند رسانه ای

استاد راهنما

جناب آقای دکتر محمد جعفر کرباسچی

استاد مشاور

جناب آقای دکترهوشنگ کرباسچی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان مطالب…….شماره صفحه

فصل اول : کلیات

چکیده 1

1-1-مقدمه. 2

1-2-بیان مسئله. 3

1-3-فرضیات تحقیق. 6

1-4-اهداف تحقیق. 6

1-4-1-هدف کاربردی.. 6

1-5-روش تحقیق. 7

1-5-1-ابزارگردآوری اطلاعات.. 7

1-5-2-روش تجزیه وتحلیل اطلاعات.. 7

1-6-آشنایی با موزه 7

1-6-1-تعریف موزه 8

1-6-3-تاریخچه موزه و موزه داری در ایران وجهان. 9

1-6-4-انواع موزه ها 10

1-6-4-1-موزه های تاریخی.. 10

1-6-4-2-موزه های علمی.. 11

1-6-4-3-موزه های فضای باز. 11

1-6-4-4-موزه های محلی یا منطقه ای.. 11

1-6-4-5-موزه های سیار. 12

1-6-4-6-موزه های هنری.. 12

1-6-5-معماری موزه ها 12

1-6-6-زیبایی شناسی فرم و پیچیدگی عملکرد در طراحی موزه 13

1-7-ساختار پایان نامه. 15

فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش

2-1-مقدمه. 16

2-2-هنر های مدرن. 17

2-2-1-تاثیر هنر مدرن در معماری.. 17

2-2-2-تاثیر هنر مدرن بر نقاشی.. 18

2-2-3-تاثیر هنر مدرن بر مجسمه سازی.. 20

2-2-4-تاثیر هنر مدرن بر عکاسی.. 21

2-2-5-تاثیر هنر مدرن بر هنرهای چند رسانه ای.. 22

2-3-چندرسانه ای.. 23

2-3-1-تاریخچه ی مختصری از رسانه و چندرسانه ای.. 23

2-3-2-چندرسانه‌ای.. 26

2-3-3-هفت اصل طراحی چند رسانه ای.. 27

2-3-4-طراحی و تولید چندرسانه ای.. 28

2-3-5-ارزیابی بصری در یک محیط چندرسانه ای.. 29

2-3-6-طراحی گرافیک در هنر چندرسانه ای.. 30

2-3-7-انواع هنرهای چندرسانه ای.. 32

2-3-7-1-ویدئوآرت.. 32

2-3-7-2-لیزر و هولوگرافیک آرت.. 37

2-3-7-3-فتوآرت.. 37

2-3-7-4-چیدمان های چند رسانه ای ترکیبی.. 38

2-3-7-5-اینترنت آرت.. 39

2-4-پیشینه ی تحقیق. 40

فصل سوم: بررسی نمونه های موردی

3-1-مقدمه. 44

3-2-بررسی نمونه های خارجی.. 44

3-2-1- موزه هنرهای مدرن ( واکایامای ژاپن) 44

3-2-2- موزه هنرهای مدرن (فورت وورت ایالات متحده) 48

483-2-3-موزه هنر مدرن (نیویورک آمریکا) 50

3-3-بررسی نمونه های داخلی.. 53

3-3-1-موزه هنرهای معاصر تهران. 53

3-3-2-موزه ی ملی ایران. 57

3-3-3-موزه هنرهای ملی.. 59

3-4-جمع بندی بررسی نمونه های موردی.. 62

فصل چهارم: استانداردها و ریزفضاهای طراحی موزه

4-1-مقدمه. 65

4-2-عرصه بندی مجموعه موزه 66

4-3-معرفی فضاها و روابط آنها 70

4-3-1-ورودی موزه 70

4-3-2-گالری ها یا تالار نمایش آثار در موزه 71

4-3-3-قرار گیری اشیادر موزه 74

4-4-نورپردازی گالری ها 75

4-5-تنظیم شرایط محیطی در فضاهای موجود در موزه 77

4-5-1-تهویه ی مطبوع. 77

4-5-2-اکوستیک… 77

4-5-3-حریق. 77

 

فصل پنجم: شناخت بستر طرح

5-1-ساختار کالبدی شهر تهران. 7879

5-2-معرفی اجمالی منطقه 7 تهران. 79

5-3-ویژگی تاریخی منطقه 7 تهران. 80

5-4-نواحی منطقه 7 در وضع موجود. 82

5-5-نظام تقسیمات محله ای منطقه 7 و وسعت و جمعیت آنها 82

5-6-ویژگی های عمده منطقه. 84

5-7-سازمان فضایی ـ وضع موجود منطقه 7 تهران. 85

5-8-وضعیت شبکه معابر در منطقه 7. 85

5-8-1-مقایسه وضعیت موجود و آتی شبکه معابر منطقه. 86

5-9-کاربری های وضع موجود منطقه ی 7تهران. 86

5-10-تحلیل وضعیت (SWOT) منطقه 7 تهران. 87

5-11-عباس آباد. 89

5-11-1-تاریخچه ی پیدایش محله عباس آباد. 89

5-11-2-محدوده محله عباس آباد. 91

5-11-3-کاربری های موجود و موردنیاز عباس آباد. 92

5-12-وضعیت کالبدی عباس آباد. 92

5-12-1-جایگاه و موقعیت عمومی اراضی عباس آباد. 93

5-12-2-قابلیت های زیست محیطی عباس آباد. 95

5-12-3-اراضی عباس آباد، منطقه ویژه اکولوژیک تهران. 95

5-12-4-قنات عباس آباد. 96

5-13-مصالح به کار گرفته شده برای حفظ زیست محیطی.. 96

5-14-وضعیت عباس آباد از نظر خدمات عمومی و حمل و نقل شهری.. 97

5-15-اصول و محورهای هدایت و کنترل توسعه اراضی عباس آباد. 97

5-16-مطالعات زمین شناسی عباس آباد. 98

5-17-طرح « لوالین دیویس» در منطقه عباس آباد. 98

5-17-1-موزه ملی.. 100

5-17-2-موزه هنرهای مدرن. 101

5-17-3-موزه نساجی.. 101

5-17-4-مرکز تئاتر. 102

5-17-5-طرح جامع مصوب در منطقه عباس آباد. 103

فصل ششم : روند طراحی

6-1-مقدمه. 105

6-2-محدوده سایت مورد نظر. 105

6-2-1- همسایگی سایت.. 106

6-2-2-دسترسی های سایت مورد نظر. 107

6-2-3-دید و منظر در سایت مورد نظر. 109

6-3-برنامه ریزی فیزیکی.. 109

6-3-1-نکات حائز اهمیت در طراحی موزه هنر های مدرن از نگاه ناظر درونی.. 110

6-2-3-نکات حائز اهمیت در طراحی موزه از نگاه ناظر بیرونی.. 111

6-2-4-نکات مهم در طراحی معماری موزه هنرهای مدرن با تکیه بر مولتی مدیا 111

6-2-5-برنامه عملکردی و فیزیکی طراحی موزه ی هنرهای مدرن با تاکید بر مولتی مدیا 113

6-3-ابعاد و اندازه ها برای طراحی.. 117

6-4-استفاده از امکانات مولتی مدیا در طراحی.. 122

6-4- ایده های طراحی.. 122

6-5-پیشنهادات برای پژوهش های آینده 124

منابع و ماخذ. 124

پیوست.128

چکیده لاتین.. 129

چکیده

امروزه ظهور فناوری‌های نوین در عصر اطلاعات و ارتباطات، بهره‌گیری از علوم مختلف را دستخوش تغییر و تحول اساسی کرده است. شناخت صحیح و دقیق این پدیده‌ها و تلاش در جهت بومی سازی آنها و به ‌کارگیری بهینه و مناسب آن در اشاعه اطلاعات و دانش، به‌ویژه در ارائه هنر اصیل ایرانی و اسلامی، موجب بالندگی هرچه بیشتر هنر و پیشرفت در این زمینه می شود. به همین خاطر کاربرد چندرسانه‌ای، با هدف نظام‌مند کردن اشاعه فعالیت های هنری با به‌ کار گیری فن‌آوری‌های جدید اطلاعات و ارتباطات در نظام هنری بسیار مهم و تأثیر گذار خواهد بود و از آنجایی که بر اساس اساسنامه شورای بین المللی موزه ها، موزه جایی است که به منظور حفظ و بررسی و گسترش مجموعه های هنری، تاریخی، علمی و فنی غیره از راه های گوناگون به ویژه با نمایش آن ها برای همگان در جهت بهره مندی و آموزش بر پا می شود، می تواند به عنوان مکانی برای حفظ آثار هنر مدرن با توجه به فناوری های نوین در زمینه ی چندرسانه ها، باشد به خصوص در شهری مانند تهران که کمبود موزه هنرهای مدرن در آن احساس می شود، ضروری به نظر می رسد. به همین خاطر در این پژوهش بر آن شدیم تا موزه هنرهای مدرن تهران با تأکید بر فن آوری های چند رسانه ای را طراحی نماییم. لذا مسئله اصلی این پژوهش این است که چگونه می توان برای طراحی موزه هنرهای مدرن در تهران از فن آوری های چند رسانه ای بهره جست؟ در این خصوص با مراجعه به اسناد و کتب و گردآوری اطلاعات در زمینه طراحی موزه هنرهای مدرن و شناخت هنرهای چندرسانه ای و کاربرد آن پرداخته و سپس به بررسی نمونه های موردی واجد ارزش پرداختیم. در ادامه دیدگاه اندیشمندان در ارتباط با طراحی هنرهای مدرن بررسی گردیده و اصول و معیارهای لازم برای طراحی استخراج گردید و از این ویژگی ها و اصول و معیارها در طراحی موزه هنرهای مدرن با تاکید بر چندرسانه ای در اراضی عباس آباد استفاده گردید.

واژگان کلیدی: موزه- چندرسانه ای – طراحی – هنر مدرن- عباس آباد

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

Leave a comment