پایان نامه :ضریب رفتار در اتصالات نیمه‌صلب به روش تئوری و عملی

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :ضریب رفتار در اتصالات نیمه‌صلب به روش تئوری و عملی

تکه هایی از متن :

3-1. مقدمه

فلسفه طراحی لرزه‌ای ساختمان‌ها بدین صورت است که طراحی باید به گونه‌ای باشد که ساختمان‌ها در هنگام وقوع زلزله‌های کوچک در محدوده خطی بدون خسارت بمانند، در زلزله‌های متوسط خسارت‌های غیر سازه‌ای ببینند و در هنگام وقوع زلزله‌های شدید و بزرگ خسارت‌های سازه‌ای و غیر سازه‌ای داشته باشند ولی پایداری کلی آنها حفظ گردد.

سازه‌ها درهنگام وقوع زلزله‌های متوسط و شدید وارد محدوده غیر خطی می‌گردند و برای طراحی آنها نیاز به یک تحلیل غیر خطی می‌باشد. ولی بدلیل پیچیده بودناین روش و عدم گستردگی برنامه‌های تحلیل غیر خطی و سهولت روش خطی روش‌های تحلیل و طراحی معمول بر اساس تحلیل خطی سازه و با نیروهای لرزه‌ای طراحی خطی ساختمان را از یک طیف خطی که وابسته به پریود طبیعی ساختمان و شرایط خاک محل احداث ساختمان است به دست می‌آورند و برای ملحوظ کردن اثر رفتار غیر خطی و اتلاف انرژی در اثر رفتار هیسترزیس میرایی و اثر اضافه مقاومت سازهاین نیروی خطی را به وسیله یک ضریب اصلاح رفتار به نام ضریب رفتار به نیروی‌ طراحی تبدیل می‌کنند.

اگرچه الگوی طراحی سازه بر اساس ظرفیت و نیار شکل‌پذیری می‌تواند پاسخ لرزه‌ای سازه را به گونه‌ای انتخاب کند که رفتار سازه از قبل قابل تخمین باشد و جنبه‌های نامطلوب آن کاهش و یا حذف شود ولیکن با امکانات موجود به خاطر پیچیده بودن و نیاز به صرف وقت و هزینه بیشتر برای سازه‌های متداول از نظر اقتصادی و صرف هزینه و زمان مقرون به صرفه نیست. همچنین لازم به ذکر است برای طراحی اولیه سازهها و تخمین اولیه آنهااین روش نمی‌تواند بکار گرفته شود و تنها روش ممکن استفاده از الگوی طراحی بر اساس ضریب رفتار است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:ضریب رفتار در اتصالات نیمه‌صلب به روش تئوری و عملی