پایان نامه روانشناسی تعیین رابطه بین احقاق حق جنسی با خشم

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان منوجان

رویکرد انگیزشی

در سال ۱۹۳۹ پنج نویسنده، تحت عنوان گروه یل، کتابی به نام ناکامی و پرخاشگری منتشر نمودند که راه گشای تحقیقات تجربی بر روی پرخاشگری بود و برای چندین دهه فرضیه ناکامی و پرخاشگری آن ها اساس تحقیقات دیگر در این زمینه بود (هوستون و استروپ، ۲۰۰۴). بر طبق اعتقادات نظریه پردازان انگیزشی، ناکامی تنها عامل بسیار مهم است که افراد بشر را به پرخاشگری وا می دارد. پذیرش این دیدگاه از نظریه ناکامی پرخاشگری جان دالرد مایه می گیرد. کاپلان (۱۹۸۳) بیان می دارد که این نظریه در فرم اولیه خود حاکی از این بود که ناکامی همیشه منجر به پرخاشگری می گردد و پرخاشگری همیشه از ناکامی است (به نقل از پور افکاری، ۱۳۷۹). البته پرخاشگری همیشه به سوی مسبب ناکامی است از نظریه جسمانی قوی و از نظر اجتماعی قدرتمند باشد، فرد ناکام پرخاشگری خود را از وی به سوی شخصی که خطر کمتری برای وی دارد معطوف می کند یا آن را به طریق غیر مستقیم ابراز می کند. بنابراین هم جانشین سازی هدف و هم جانشین سازی پاسخ از اشکال پرخاشگری جا به جا شده می باشد. البته منتقدان این فرضیه اظهار کرده اند که ناکامی همیشه منجر به پرخاشگری می شود و واکنش های دیگری نظیر افسردگی و بی تفاوتی به دنبال ناکامی دیده می شود. علاوه بر این پرخاشگری بدون ناکامی قبلی نیز به وجود می آید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • تعیین رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی در زنان
  • تعیین رابطه بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری در زنان
  • تعیین رابطه بین رضایتمندی زناشویی وپرخاشگری در زنان
  • تعیین رابطه بین ابراز عواطف و احساسات جنسی با رضایتمندی زناشویی
  • تعیین رابطه بین روابط جنسی با رضایتمندی زناشویی
  • تعیین رابطه بین ابراز عواطف و احساسات جنسی با پرخاشگری زنان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری

Leave a comment