پایان نامه رشته عمران مدیریت مخازن سدهای حوضه گاماسیاب استان کرمانشاه با استفاده از مدل WEAP

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :مدیریت مخازن سدهای حوضه گاماسیاب استان کرمانشاه با استفاده از مدل WEAP

تکه هایی از متن :

1-3-3  استفاده از مدل­سازی در مدیریت و برنامه­ریزی منابع آب

امروزه با توسعه ابزارهای محاسباتی و پیچیده­تر شدن مسائل، برنامه­ریزی منابع آب به مدل­های كامپیوتری بسیار وابسته شده است. نقش این مدل­ها تعیین روش­های گوناگون موجود جهت رسیدن به اهداف برنامه­ریزی و مدیریت و ارزیابی تأثیرات آنها می­باشد. در حقیقت این مدل­ها تصمیم­گیران را از عواقب تصمیم­هایشان آگاه می­سازند، به طوریكه راهی را فراهم می­نمایند تا برنامه­ریزان و مدیران رفتار هر سیاست مدیریتی یا طراحی سیستم منابع آب پیش رو را قبل از اجرای آن پیشبینی نمایند. بنابراین نقش مدل­ها تولید اطلاعات است نه تولید تصمیم. اطلاعاتی كه بر اساس آن تصمیم­گیران می­توانند تصمیماتی آگاهانه­تر اتخاذ نمایند. نكته حائز اهمیت آن است كه فرآیند مدیریت جامع منابع آب فرآیند پیچیده­ای است كه اجزای متعددی دارد و مدل­سازی تنها بخشی از آن است؛ بنابراین نمی­توان با مدل­سازی تمامی مسائل مرتبط با آب را حل نمود.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:مدیریت مخازن سدهای حوضه گاماسیاب استان کرمانشاه با استفاده از مدل WEAP