پایان نامه رشته عمران بررسی تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت کننده

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت کننده

تکه هایی از متن :

2-3-1 روش تحلیل ناخطی در روش اجزای محدود

برای تحلیل ناخطی، بار در گام­های افزایشی با استفاده از منحنی­های زمانی[1] به سازه اعمال می­گردد. زمان در حقیقت یک متغیر کاذب است که شدت بار اعمالی در یک گام را مشخص می­کند. انتخاب تعداد گام­ها بستگی به عوامل مختلفی از جمله روش حل و درجه­ی ناخطی بودن مسئله دارد. روش­های مختلفی برای حل مسائل ناخطی وجود دارد که در این پایان­نامه به روش نیوتن- رافسون پرداخته می­شود.

در هر مرحله از تحلیل ناخطی، ماتریس سختی ماده (صرف‌نظر از این كه ماده به تسلیم رسیده است یا خیر) بر طبق رفتار کشسان ماده محاسبه می­شود. اگر تسلیم رخ داده باشد در تكرارهای بعدی، ماتریس سختی کشسان- مومسان به كار می­رود. از آن جایی­ كه در تحلیل ناخطی،  ماتریس سختی با فرض خطی بودن رفتار ماده تشكیل می­شود، نمی­توان تمام بار را در یك مرحله اعمال كرد. به همین دلیل روش­هایی وجود دارد كه كل بار را در چند مرحله اعمال می­نمایند. در هر مرحله مقداری از كل بار به سیستم اعمال می­شود. با فرض كردن رفتار ناخطی ماده به صورت خطی ابتدا یك تخمین اولیه از جواب واقعی به دست می­آید. سپس جواب به دست آمده، در طی چندین تكرار بهینه می­شود (روش­های مرحله­ای – تكراری).

4 Time curves

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت کننده

  • 1