پایان نامه رشته جغرافیا اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

3-10 : پالئوکلیما و مواریث کواترنر آغازین :

3-10-1 شواهد اقلیمی گذشته :

از شاهد اقلیمی که بتواندراهنمای ما به چگونگی اقلیم گذشته باشد،تظاهرات مربوط به آب و هوا در زمان حال و تعمیم نتایج حاصل به گذشته تعیین کننده خواهد بود.این موضع را می توان به عنوان «حال،کلیدگذشته است» یا «یکنواختی زمانی عملکرد عوامل معین» تعبیرکرد.

در بررسی جامع اقلیم گذشته زمین شواهدی به شرح زیر در نظر گرفته و آن را تقسیم بندی می نمایند :

1  – شواهد زیست شناختی (گیاهان و حیوانات) .

2- شواهد سنگ شناسی (مطالعه فرایندهای فرسایشی و مطالعه رسوبات (ترکیب و شرایط رسوبگذاری).

3 – شواهد ریخت شناسی یا مورفولوژیکی .

علاوه بر شواهد فوق ، شواهد دیگری که در بطن مسائل فوق قرار بگیرد ، شواهد اقلیمی بوجود آورنده نوع رسوبات خاص در شرایط آب و هوایی معین می باشد ، از جمله شواهد اقلیم های گرم می توان به رسوبات نمکی ، خاک قرمز ، کائولین ، رسوبات آهکی و رسوبات و نهشته های یخچالی،یادگانه های رودخانه ای را به شواهدی از اقلیم سردمربوط دانست (علیجانی و کاویانی، 1371 ؛ ص 288)

تحولات اقلیمی در خلال کواترنر شامل دوره های یخچالی و بین یخچالی عموماً در کوهستانهای آلپ و آمریکا به خوبی دیده شده است . وقوع دوره های یخچالی و بین یخچال بر روی سیستم های گردش عمومی هوا در نواحی مختلف کره زمین تأثیر داشته و باعث شکل گیری دوره های سرد و بارانی در مناطق وسیعی از کره زمین گشته است . این نوع تغییرات بی تأثیر در نواحی شمالی ایران خصوصاً خراسان شمالی و حوضه مطالعاتی نبوده بلکه با تغییر در نوع بارش و اختلاف دما و رواناب همراه بوده است (سلبی ، 1985 با تغییر) .

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد:مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری (مطالعه موردی حوضه بجنورد)

  • 1