پایان نامه در مورد بررسی عملکرد سدهای بالادست تحت شرایط تعریف شده در سیمای طرح آنها

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :مدیریت مخازن سدهای حوضه گاماسیاب استان کرمانشاه با استفاده از مدل WEAP

تکه هایی از متن :

2-1 مقدمه

توزیع غیر یکنواخت آب در طول مکان و زمان، وجود بیشترین تقاضای آب در زمان وقوع کمترین بارندگی همیشه برای انسان مسئله ساز بوده است. از دیرباز گذشتگان برای رفع این معضل اقدام به ساخت سدها، کانال­ها و قنات نمودند. در سالیان اخیر با رشد جمعیت و توسعه صنعت و بهداشت جامعه نیاز آبی بشر به شکل فزاینده ای در حال افزایش است به همین دلیل پیش بینی می­شود که آب به چالشی بزرگ برای جهان در قرن حاضر مبدل خواهد گشت. اما مدیریت یکپارچه منابع آب به شکل علمی و امروزی آن به دلیل پیچیدگی و نیز وسعت زیاد محاسبات تا قبل از پیدایش کامپیوتر مقدور نبوده است. برنامه ریزی منابع آب، بویژه تخصیص منابع آب، بدون توجه به اثرات بلند مدت برنامه ریزی و تحلیل توامان خصوصیات هیدرولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مؤثر بر آن در یک چهارچوب واحد، می­تواند منجر به هزینه های بسیار زیادی در عرصه­های هیدرولوژیکی، اقتصادی-اجتماعی و زیست محیطی در سطح حوضه آبریز گردد. با توجه به شرایط ذکر شده طی سال های گذشته نرم افزارها و روش­های زیادی جهت مدیریت منابع آب توسعه داده شده است. یکی از این نرم­افزارهای پرکاربرد و قدرتمند در این زمینه مدل WEAP بوده که از سال 1990 به بازار عرضه و در حوضه های زیادی در سراسر جهان و ایران مورد استفاده قرار گرفته است. در این فصل با توجه به تعداد بسیار زیاد مطالعات در زمینه مدیریت منابع آب سعی شده که مطالعات جدیدتر به خصوص مواردی که در آن  مدل WEAP بکار رفته،  اشاره می­گردد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:مدیریت مخازن سدهای حوضه گاماسیاب استان کرمانشاه با استفاده از مدل WEAP