پایان نامه :جداسازی فلزات سنگین از جمله سرب و کادمیوم از محیط آبی با استفاده از پلی‌پیرول و کامپوزیتهای آن و مقایسه با جاذبهای متداول

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه : جداسازی  فلزات سنگین از جمله سرب و کادمیوم از محیط آبی  با استفاده از پلی‌پیرول و کامپوزیتهای آن و مقایسه با جاذبهای متداول

تکه هایی از متن :

1-5- جیوه

‏جیوه تنها فلزی است كه در دمای معمولی به صورت مایع وجود دارد، این عنصر از آب سنگین‌تر بوده و فراریت آن زیاد است، در دمای 20 درجه سانتی‌گراد هوایی كه با جیوه در حال تعادل است می‌تواند 3mg/m14 جیوه را در خود داشته باشد. فلزی سمی است و جرم مولكولی آن 59/200 گرم می‌باشد. جیوه علاوه بر تركیبات معدنی می‌تواند به صورت آلی نیز وجود داشته باشد، از جمله این مواد می‌توان متیل كوری، اتیل كوری، فنیل كوری و تركیبات آلی دیگر را نام برد. جیوه به دلیل خواص سمی و تجمعی خود باعث ایجاد مسمومیت، عوارض و بیماریهای گوناگون در انسان می‌گردد[23].

از طریق استخراج معادن، کارخانجات تهیه کلر و سود، کاغذسازی، پلاستیک و باطری‌های الکتریکی ایجاد شده و بر کلیه و سیستم اعصاب اثر می‌گذارد و همین طور سبب ناهنجاری در اطفال می‌شودکه از طریق جفت در بدن جنین اثر دارد. جیوه به دلیل خواص فیزیكی خاص خود مصارف گوناگونی دارد. جیوه با فلزات سنگینی مانند طلا، نقره، روی و سرب تولید ملغمه می‌كند كه خود باعث ایجاد مصارف گوناگون و متنوع برای این عنصر می‌گردد. برای مثال وجود درصد زیادی از آن در اتمسفر یك منطقه می‌تواند حتی نشانگر وجود جیوه همراه سنگهای معدنی مانند نقره، روی و سرب ‌باشد. جیوه به صورتهای مختلفی در هوا، آب و خاك وجود دارد. این عنصر در هوا معمولاً همراه ذرات معلق و یا به صورت گازی و در آب و خاك به صورت تركیبات آلی و معدنی وجود دارد[24].

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:جداسازی  فلزات سنگین از جمله سرب و کادمیوم از محیط آبی  با استفاده از پلی‌پیرول و کامپوزیتهای آن و مقایسه با جاذبهای متداول