پایان نامه :تغییرات خط ساحل دریای خزر با استفاده از مدل ریاضی

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تغییرات خط ساحل دریای خزر با استفاده از مدل ریاضی

تکه هایی از متن :

1-1-                         مقدمه

همواره برای تسریع در رسیدن به هدف و کوتاه شدن مسیر، استفاده از تجربیات دیگران روش مفیدی است. در این فصل به بیان تحقیقات و مطالعات انجام شده در زمینه­هایی مشابه با تغییرات خط ساحل در دریای خزر می­پردازیم، تا با این کاربتوانیم به نتایج بهتر و مطمئن­تری  در این تحقیق برسیم.

1-2-                        تعاریف

2-2-1- محیط ساحلی

خط ساحلی به عنوان مرز بین سطح خشکی و سطح توده آب نظیر اقیانوس، دریا یا دریاچه در نظر گرفته می‌شود. مناطق ساحلی، نواحی از خشکی و دریا هستند که شامل خطوط ساحلی بوده و به اندازه کافی به طرف داخل خشکی و طرف دریا گسترده­شده، جائی که فرآیندهای مهم دریایی در آنجا فعال می‌باشند[3].

2-2-2- امواج ثقلی سطحی

وقتی که سطح توده‌ای از آب در جهت قائم دچار اغتشاش می‌شود، نیروی ثقل در راستای برگرداندن سطح آن به وضعیت تعادل عمل می‌نماید. برگشت سطح آب به حالت اولیه همراه با اینرسی بوده که باعث عبور آن از وضعیت تعادل شده و نوسان سطح را به همراه خواهد­داشت. این نوسان، سطح آب در مجاورت خود را مغشوش کرده و باعث انتشار موج به طرف جلو خواهد شد[4].

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تغییرات خط ساحل دریای خزر با استفاده از مدل ریاضی