پایان نامه تعیین اولویت­بندی عوامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر

گامهای رویکرد فرآیند تحلیل سلسه مراتبی تصمیم

مراحل حل مسائل تصمیم‎گیری چند شاخصه به وسیله فرآیند تحلیل سلسله مراتبی تصمیم به صورت زیر است[۱] (کمال , ۲۰۰۱):

  • تعیین هدف اصلی و کلی: یعنی تصمیم‎گیرنده مشخص کند که چه تصمیمی می­خواهد بگیرد.
  • تشکیل سلسله مراتب تصمیم: تصمیم‎گیرنده باید ابتدا شاخص‎های مهم مربوط به تصمیم‎گیری را مشخص کند و سپس بررسی کند که آیا این شاخص‎ها واضح و مشخص هستند یا به بیان دیگر قابل تعریف دقیق هستند. در صورت نیاز شاخص‎های فرعی هر کدام از این شاخص‎ها را مشخص کند
  • تشکیل ماتریس مقایسات زوجی: برای هر یک از گروه‎ها باید یک ماتریس مقایسات زوجی تشکیل شود.
  • بدست آوردن وزن: با استفاده از ماتریس‎های مرحله سوم وزن‎های هر یک از شاخص‎ها یا زیر شاخص‎ها یا گزینه‎های تصمیم را مشخص کنید.

 

۲-۸-۲- تصمیمگیری گروهی

گاهی اوقات تصمیم‎گیری به وسیله یک فرد خاص انجام نمی‎شود بلکه ممکن است در هنگام تصمیم‎گیری نیاز به تلفیق نظر چندین نفر وجود داشته باشد. مطالب بیان شده قبل برای هنگامی مناسب است که تعداد افرادی که نظر آنها در تصمیم‎گیری دخیل است یک نفر باشد.زمانی که تعداد افراد تصمیم‎گیرنده چندین نفر باشد می‎توان از هر یک از افراد یک ماتریس مقایسه زوجی خواست. یعنی از هر کدام از افراد به صورت جداگانه نظرخواهی کرد. سپس با استفاده از رابطه(۲-۳) عناصر ماتریس مقایسات زوجی را محاسبه کرد (آذر و رجب‎زاده، ۱۳۸۱):

[۱]Kamal

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف این پژوهش را می­توان در دو بعد اصلی و فرعی درقالب موارد ذیل دسته­بندی نمود:

هدف اصلی:

  • شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤّثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر

اهداف فرعی:

  • تعیین عوامل مؤّثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر
  • سنجش میزان اهمیت هر یک از عوامل مؤّثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر
  • اولویت­بندی عوامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی و رتبه¬بندی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک رفاه شعب بانک رفاه شهر بوشهر  با فرمت ورد

Leave a comment