پایان نامه :تأثیر تثبیت با آهک و سرباره فولادسازی ذوب آهن اصفهان بر دوام خاک رسی و خاک رس آلوده به مواد شیمیایی

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تأثیر تثبیت با آهک و سرباره فولادسازی ذوب آهن اصفهان بر دوام خاک رسی و خاک رس آلوده به مواد شیمیایی 

تکه هایی از متن :

2-3-1- ظرفیت تبادل کاتیونی (CEC)

ذرات رسی در سطح خود بار منفی خالصی را حمل می­کنند. در یک کریستال فرضی، بارهای مثبت و منفی با هم در حال تعادل خواهند بود. اما جایگزینی هم‌شکل[1] و شکست پیوستگی ساختمان مولکولی در ذرات در لبه­ها موجب تولید بار منفی خالص در سطوح ذرات رس هستند (همچنین مقداری بار مثبت در لبه­ها وجود دارد). برای متعادل کردن بار منفی، ذرات رس، یون‌های با بار مثبت را از نمک‌های موجود در آب‌ حفره­ای جذب می­کنند. این یون‌ها، به اسم یون‌های قابل تبادل نامیده می‌شوند. بعضی از این یون‌ها نسبت به دیگر یون‌ها به‌طور محکمتری جذب می­شوند. کاتیون‌ها در سری لیوتروپی بر حسب قابلیت توانایی جذب به شكل زیر مرتب می­شوند:

Al3+ > Ca2+ > Mg2+ > NH41+ > K+ > H+ > Na+ > Li+                   (2-1)

این سری نشان می­دهد که مثلاً یون‌های Al3+ می­توانند جایگزین یون‌های Ca2+ شوند و یون‌های Ca2+ می­توانند جایگزین یون‌های Na+ گردند. این فرایند، تبادل کاتیونی نامیده می­شود. برای مثال:

Naclay + CaCl2  Caclay + NaCl                             (2-2)

ظرفیت تبادل کاتیونی (CEC) رس برابر مقدار یون‌های قابل تبادل تعریف می­شود و بر اساس میلی‌اکی­والان در 100 گرم رس خشک بیان می­شود [11].

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تأثیر تثبیت با آهک و سرباره فولادسازی ذوب آهن اصفهان بر دوام خاک رسی و خاک رس آلوده به مواد شیمیایی 

  • 1