پایان نامه بررسی ارتباط سبک های ابراز هیجان و سبک های اسناد در خشونت های خانگی با نقش کلیشه های جنسیتی

دانلود پایان نامه

ضرورت انجام تحقیق:

زنان به عنوان نیمی از جمعیت جهان و به مثابه انسان، حقوقی هم سان با مردان دارند بنا بر این اگر خشونت به معنای عملی غیر انسانی در مورد انسان ها، ناپسند به شمار می رود، نکوهیده بودن این پدیده در مورد زنان نیز صادق است خشونت سازوکار منفی- اجتماعی است که در نتیجه آن زنان ناگزیر از پذیرش وضعیت سلطه پذیری می شوند و رسالت علوم انسانی(به طور عام) و جامعه شناسی و روانشناسی (به طور خاص) برای آشکار کردن ساختارهای سلطه و نقد آن از یک سو  و انجام مطالعات علمی گسترده و عمیق و راهبردی از سوی دیگر جهت حذف این وضعیت قدم بردارد (یزد خواستی،۱۳۸۷).

خشونت جنبه بسیار مهمی  از عملکرد روانشناختی و زندگی اجتماعی انسانهاست که اثراتی عمده بر سلامت جسم و روان فرد پرخاشگر و قربانی دارد خشونت خانوادگی علت عمده آسیب به زنان ۱۵ تا ۴۴ ساله است به طوری که هر ساله بین ۲ تا ۴ میلیون از زنان مورد خشونت قرار می گیرند و حداقل ۲۰۰۰ تن از آنان بر اثر شدت صدمات و جراحات جان خود را از دست می دهند (استتس، ۱۹۹۱؛ ساگرمن و هوتالینگ، ۱۹۸۹)ُ. بر اساس مطالعات مقدماتی که در خصوص میزان وقوع خشونت خانوادگی در ایران انجام شده است نرخ همسر آزاری و متغییرهای مربوط به آن ذکر شده است (سام گیس ۱۳۷۷؛ شمس و امامی پور، ۱۳۸۲؛ ربیعی و همکاران ۱۳۸۱؛ مافی، ۱۳۸۲). همچنین مطالعاتی به پیامد های آن اشاره داشته اندخشونت دارای عواقب جسمانی غیر کشنده مثل جراحت (از بریدگی تا شکستگی و آسیب به ارگان های داخلی )، حاملگی ناخواسته ،بیماری های مقاربتی،سقط جنین غیرعمدی،بیماری های التهابی لگن، دردهای مزمن لگن، سردرد، نشانگان روده تحریک پذیر، استعمال دخانیات، اعتیاد و الکلیسم، عواقب مرگباری شامل خود کشی، دیگر کشی، وعواقب روانی مثل  افسردگی، ترس،اضطراب، مشکلات تغذیه ای،اختلالات جنسی و وسواس و استرس پس از سانحه است (فرهادیان،۱۳۸۰؛ موحدی و احدی، ۱۳۸۵).

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل پایان نامه می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 لینک متن کامل پایان نامه

Leave a comment