پایان نامه با موضوع نقش صند­وق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور

حق بیمه

حق بیمه وجهی است که بیمه­گذار به بیمه­گر می­پردازد تا در مقابل، بیمه­گر در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت، زیان وارده را جبران کند و یا مبلغی به بیمه­گذار و یا ذینفع از قرارداد یا اشخاص ثالث بپردازد. حق بیمه را بهای خطر می­نامند و مبلغ آن بستگی به شدت و ضعف احتمال وقوع دارد.

۲-۶-۶- خسارت یا غرامت

عبارت است از زیان وارده به مورد بیمه که در نتیجه وقوع حادثه ایجاد می­شود و جبران آن در تعهد بیمه­گر است. در بعضی موارد، ممکن است تعهد بیمه­گر بدون حادثه نیز تحقق پیدا کند. مانند پرداخت بیمه در انتهای مدت در صورت حیات بیمه­گذار (در بیمه عمر و پس­انداز) و یا برقراری مستمری بازنشستگی.

۲-۶-۷- مدت بیمه

فاصله زمانی بین ابتدا و انتهای تعهد بیمه­گر است که در طول این زمان بیمه­گر متعهد به جبران خسارت است.

۲-۶-۸- فرانشیز

به مبلغی از خسارت گفته می­شود که به عهده بیمه­گذار بوده و بیمه­گر نسبت به آن تعهدی ندارد.

۲-۶-۹- خطر یا موضوع بیمه شده

خطر به امری گفته می­شود که در صورت وقوع آن بیمه­گر موظف به انجام تعهد خود می­گردد. مانند سیل، آتش­سوزی، سرقت، سقوط هواپیما، فوت انسان و نظایر آن.

مشخصات خطری که قابل بیمه شدن باشد، به شرح زیر است:

الف) محتمل­الوقوع باشد (حتمی­الوقوع نبوده و وقوع آن غیر ممکن نباشد)

ب) خارج از اراده بیمه­گذار اتفاق بیافتد (عمدی نباشد)

ج) از نظر حرفه بیمه­گری، خطرات باید پراکندگی داشته و متجانس باشند؛ در ضمن بیمه آن­ها به قدر کافی عرضه شود.

۲-۶-۱۰- بیمه‌­نامه

سندی است که با توجه به قوانین و مقررات بیمه و با توجه به پیشنهاد بیمه­گذار و موافقت بیمه­گر تنظیم شده و از طرف بیمه­گر در اختیار بیمه­گذار قرار می­گیرد. در بیمه­نامه حدود وظایف و تکالیف و تعهدات طرفین تحت عناوین شرایط عمومی، شرایط پیوست و شرایط خصوصی تعیین می­گردد.

۲-۶-۱۱- الحاقی

ورقه­ای است که بعد از صدور بیمه­نامه ممکن است توسط بیمه­گر صادر گردد. چنان­چه بعد از صدور بیمه­نامه، بیمه­گذار درخواست تغییراتی در بیمه­نامه بنماید، این تغییرات توسط اوراق الحاقی انجام می­پذیرد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. صندوق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای در بازارهای مالی قابلیت کاربرد دارد.
  2. صند­وق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای موجب افزایش ظرفیت بیمه اتکایی می­شود.

                        صند­وق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور می­شود.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  طراحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بیمه‌ای به منظور افزایش ظرفیت بیمه اتکایی با فرمت ورد

Leave a comment