پایان نامه با موضوع نقش تحت کنترل قرارگرفتن مشخصات طراحی محصول/ خدمات

مدیریت کیفیت جامع[۱]

مفهوم مدیریت کیفیت جامع نیز مانند مفهوم کیفیت از مفاهیم بحث انگیز می باشد و تقریباً هر سازمانی از  TQMتعبیر خاص خود را دارد. نویسندگان ژاپنی( Ishikawa 1985، Imai1986 ) اغلب از عبارت فیگنباوم[۲] یعنی کنترل کیفیت جامع و رویکرد ژاپنی آن کنترل کیفیت فرا شرکتی برای مشخص کردن دیدگاه هایشان در مقایسه با عبارت رایج امریکایی مدیریت کیفیت جامع استفاده می کنند.در ایالت متحده مدیریت کیفیت جامع اغلب در حیطه مدیریت کیفیت استراتژیک قرار می گیرد. با نگاهی آرمانی ،مدیران در عصر مدیریت کیفیت استراتژیک، مدیریت کیفیت جامع TQM را به عنوان چیزی فراتر از یک برنامه و عاری از تمام نقائص دیدگاه های قبل در نظر می گیرند با این توصیف لغت TOTAL مبین این عقیده است که تمامی کارکنان در تمام سطوح و در سرتاسر سازمان کیفیت را به جدیت پیگیری می کنند. لغت کیفیت نیز مخفف عالی بودن در تمام وجوه سازمان می باشد. منظور از مدیریت هم پیگیری نتایج از طریق فرآیند مدیریت کیفیت می- باشد.مدیریت کیفیت جامع با فرآیند مدیریت استراتژیک شروع می شود و دامنه آن به فرآیند های طراحی،ساخت،بازاریابی،مالی و سایر امور گسترده می شود.(فارسیجانی،۱۳۸۶)

TQM با بکارگیری مفاهیم قبلی کیفیت، آن ها را در فرآیند پایان ناپذیر بهبود مستمر قرار می دهد.

لازم به ذکر است علیرغم نقش مهم ژاپن در شکل گیری مفهوم مدیریت کیفیت جامع،نباید آن را محصولی صد در صد ژاپنی دانست. به تعبیری  TQMدارای سه مشخصه اصلی می باشد:

مشتری گرایی، بهبود مستمر و مشارکت افراد.

 

-۴-۲  معرفی استاندارد و مبانی آن

استاندارد یعنی پیدا کردن مشخصه هائی برای همگن کردن نوع تولید.انواع استاندارد مورد استفاده را می توان به چهار دسته تقسیم کرد: (انصاری،۱۳۸۶)

-۱استانداردهای ملی

۲-استانداردهای بین المللی: ISO , IEC, OIML و….

-۳استانداردهای منطقه ای: کمیته استاندارد اروپائی ، کمیته استاندارد آسیائی و …

۴- استانداردهای کارخانه ای : استانداردهای QS 9000و….

۲-۴-۱– معرفی ISO

علامت اختصاری سازمان بین المللی استانداردهای جهانی در زبان انگلیسی”ISO” برگرفته از عبارت International Organization for Standardization است.امروزه در هر کشوری و با هر زبانی این سازمان را با نام  ISOمی شناسند.

[۱] Total Quality Management

[۲]  Feigenbaum

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

Leave a comment