پایان نامه با موضوع نقش اعتماد بیش از حد مدیریتی بر واکنش سرمایه گذاران

قلمرو تحقیق:

قلمرو تحقیق به سه دسته زیر تقسیم بندی شده است.

۱-۷-۱)قلمرو زمانی

محدوده زمانی تحقیق،اطلاعات مالی مربوط به عملکرد مالی سالهای۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ ( دوره زمانی ۷ ساله) شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

۱-۷-۲ )قلمرو موضوعی

به بررسی تاثیر ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی بر رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و واکنش سرمایه گذارن می پردازد.

۱-۷- ۳ )قلمرو مکانی

اطلاعات مورد نیاز این نوشتار مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است و به دلیل جامعیت و سهولت دسترسی  به بورس اوراق بهادار قلمرو مکانی این تحقیق تهران می باشد.

 

۱-۸)متغیرهای پژوهش:

۱-۸-۱)متغیر مستقل:

متغیر مستقل این پژوهش، شاخص اعتماد بیش از حد مدیریتیاست که برای محاسبه آن از دو معیار ذیل استفاده می­شود:

  1. مخارج سرمایه­ای[۱]: معیارمخارج سرمایه­ای یک متغیر مجازی است و در صورتی که نسبت سرمایه­گذاری (خالص وجوه پرداختی برای خرید دارایی­های ثابت و سایر سرمایه­گذاری­ها مندرج در صورت گردش وجوه نقد) بر کل دارایی­های سال قبل در یک شرکت و در آن سال بیش­تر از متوسط نسبت مذکور در صنعت مربوط به آن شرکت باشد، مقدار آن متغیر در آن سال و برای آن شرکت خاص برابر ۱ و در غیر این صورت ۰ فرض می­شود.

[۱]Capital Expenditure (CAPEX)

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

Leave a comment