پایان نامه با موضوع مبدل های حرارتی شیشه ای وکاربرد آن در صنایع مختلف

دانلود پایان نامه

تعریف مبدل حرارتی :

دستگاهی است که بوسیله آن انتقال حرارت انجام گرفته و بین دو سیال تبادل گرما ایجاد می نماید . بعبارت دیگر مبدلهای حرارتی دسته ای از دستگاههای انتقال حرارت هستند که در آنها حرارت بین دو سیال در دو قسمت مختلف پروسس مبادله می شود . با توجه به اینکه آب خنک و بخار آب جزء عوامل اصلی پروسس محسوب نمی شوند و بعنوان سرویس دهنده ( Utilities ) تلقی می گردند ، آن دسته از دستگاههای انتقال حرارت که در آنها بخار آب و آب خنک بعنوان عوامل گرم کننده و خنک کننده بکار گرفته می شوند جزء مبدلهای حرارتی محسوب نمی شوند . سایر دستگاههای انتقال حرارت عبارتند از : گرم کننده ها ( Heaters ) ، خنک کننده ها ( Coolers ) ، چگالنده ها ( Condensers ) ، تغلیظ کننده ها ( Evaporators ) ، تبخیرکننده ها ( Vaporizers ) ، ریبویلرها ( Reboilers ) ، کوره ها ( Furnaces ) و برجهای خنک کن ( Cooling Towers ) . در این میان تنها برجهای خنک کن ، دو سیال را که عمل انتقال حرارت بین آنها صورت می گیرد بطور مستقیم در تماس می گذارد و بهمین علت است که دو عمل انتقال حرارت و انتقال جرم بطور همزمان بین دو سیال ( هوا و آب ) انجام می گیرد . در سایر دستگاههای انتقال حرارت تماس بین دو سیال غیرمستقیم است . دیده می شود که در تمام مطالب بالا صحبت از مبادله حرارت در یک دستگاه انتقال حرارت می باشد بدین معنا که حرارت در این دستگاهها بهیچ وجه تبدیل نشده بلکه مبادله می شود .

چکیده:

مبدل حرارتی شیشه ای نیز بدلی میباشد که یکی از اجزای اصلی آن (پوسته یا لوله یا هردوی آنها)از جنس شیشه میباشد البته این شیشه خود از جنس بروسیلکات  ساخته شده استتا بتواند در مقابل گرما مقاومت نشان دهد.شیشه های بروسیلکاتی دارای پنج  رصد اسید بوریک هستند که در مقابل گرمای زیاد مقاوم می باشد. اگرچه این نوع شیشه در برابر اسید هیدروفلوئوریک محلول غلیظ وگرم فسفریک اسید ومحلول های آلکالین با PH بالای یازده مقاومتی ندارد ولی در برابر حمله های شیمیایی دیگر سیالات بسیار مقاوم میباشند.

قطرهای استاندارد برای لوله های شیشه ای عبارتند از:305 و229و152و75 میلی متر که در بیشترین  فشارعملیاتی به ترتیب0.76و1.03و1.38و3.45 بار نسبی کارایی دارند.

مقدمه:

هرنوع مبدلی که بجای فلز از شیشه برای قسمت های

Leave a comment