پایان نامه با موضوع بررسی مسیر مگنوسلولار مغز در افراد دارای ویژگی ­های شخصیتی اسکیزوتایپال

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :بررسی مسیر مگنوسلولار مغز در افراد دارای ویژگی ­های شخصیتی اسکیزوتایپال

۲-۲-۴-تصویربرداری مغز

مارتینز، هیلیارد، دیاز، هاگلر، باتلر، گایلفویل و دیگران(۲۰۰۸)، از تصویر­برداری کارکردی رزونانس مغناطیسی برای بررسی اساس نورو­فیزیولوژیکی نقص­های پردازش دیداری در اسکیزوفرنیا و به ویژه نقش بالقوه بدکاری مسیر مگنوسلولار، استفاده کردند. محرک­های به کار رفته در این مطالعه به طور انتخابی متمایل به فعال کردن هر یک از دو گذرگاه مگنوسلولار و پاروسلولار بودند ودر طیف گسترده­ای از بسامد­های فضایی، هم تباین بالا و هم تباین پایین ارائه شدند. در این پژوهش، شبکه­های سینوسی که به طور نظام­دار درمحتوای بسامد­های فضائی تغییر می­کنند در سطوح پایین وبالای تباین، به آزمودنی­ها ارائه شدند تا به طور افتراقی فعالیت گذرگاه مگنوسلولار و پاروسلولار را بر اساس تفاوت­های به اثبات رسیده،  در نیمر­خ­های پاسخ عصبی تحت تاثیر قرار دهند. پاسخ همودینامیک استخراج شده توسط بسامد­های فضایی مختلف روی لوب پس­سری و  سپس روی تمام مغز ترسیم شدند. طرح­های شبکیه­ای برای تعیین مکان فعال­سازی­های پس­سری با توجه به مرزهای مناطق بینایی v1 وv2، به کار برده شدند که برای هر آزمودنی نشان­گذاری شد. در این مطالعه، بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا نسبت به گروه کنترل فعالیت کاهش یافته مشخص تری در بسامد های فضایی پایین، (اما نه بسامد فضایی بالا)، در مناطق متعدد لوب های پس سری، آهیانه­ای و گیجگاهی نشان دادند. به علاوه، تفاوت آزمودنی­های مبتلا به اسکیزوفرنی و گروه کنترل بیشتر زمانی که محرک­ها در سطوح پایین تباین بودند، آشکار شد.

این یافته ها از نقص مسیر بینایی مگنوسلولار در اسکیزوفرنیا حمایت کرد و به علاوه پیشنهاد می کند که این نقص­های پردازش حسی ممکن است در نقص­های شناختی سطح بالا در حافظه فعال، عملکرد اجرایی و توجه نیز می تواند نقش داشته باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی این پژوهش بررسی عملکرد گذرگاه مگنوسلولار درافراد دارای ویژگی های شخصیتی اسکیزوتیپی با استفاده از دستگاه پریمتری هامفری است که تاکنون در این افراد به کار گرفته نشده است.

Leave a comment