پایان نامه مدل سازی تیرهای بتنی پیش تنیده تقویت شده با مواد مرکب پلیمری

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 مدل سازی تیرهای بتنی پیش تنیده تقویت شده با مواد مرکب پلیمری

تکه هایی از متن :

1-5-2 پس کشیدگی

در این حالت نیروی پیش کشیدگی به این صورت اعمال می شود که تاندون های فولادی به وسیله جک ها کشیده می شوند و به قسمتی که عکس العمل این جک ها به یک عضو بتنی که قبلا ریخته شده وارد می شود.

تقریبا تمام پیش تنیدگی در جا با استفاده از این روش انجام می شود و تاندون ها از داخل غلاف های که قبلا در عضو بتن تعبیه شده اند عبور داده می شوند و حتی ممکن است از خارج بتنی عبور کنند هنگامی که تاندون ها تا نیروی کامل خود کشیده شده اند، نیرو جک ها از طریق گیره های مخصوص قرار داده شده در بتن به بتن منتقل می شود، روش فوق الذکر برای ساخت اعضای پیش ساخته و یا اجرا در محل مورد استفاده قرار می گیرد و از سهولت بالای برخورد است (شکل 1-6).

 

شکل 1-6: پس کشیدگی (ویمی 1976)

 

یکی از مزیت های پس کشیدگی نسبت به پیش کشیدگی این است که در آن می توان نیروی کشش تاندون را به صورت مرحله ای اعمال کرد. این مرحله کار را می توان برای تمام تاندون ها یا برای بعضی از آنها انجام داد، این امر در مواردی که بار اعمال شده در مراحل مشخصی وارد می شود می توان مفید باشد در این روش می توان پروفیل خاصی را به فولاد پس تنیدگی در داخل بتن اعمال کرد، امروزه یکی از تخریب ایجاد شده در اعضای پس کشیده به علت ضعف پیوستگی بین بتن و فولادهای پس تنیده و گروت اطراف آن است.

اما اگر فضاهای خالی و غلاف به وسیله گریس پر شود، این گریس باعث می شود که اصطحکاک بین تاندون و غلاف به حداقل رسیده و از خوردگی تاندون جلوگیری شود. یکی از تفاوت های مهم بین سیستم های پیش کشیدگی و پس کشیدگی این است که در حالت پس کشیدگی به راحتی می توان از تاندون­های منحنی استفاده نمود، برای این کار  غلاف های انعطاف پذیر را به صورت منحنی در عضو کار گذارده و بتن ریزی در اطراف آن انجام می شود.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:مدل سازی تیرهای بتنی پیش تنیده تقویت شده با مواد مرکب پلیمری

  • 1