پایان نامه ارشد : مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها

تکه هایی از این پایان نامه :

مبنای مداخله پیش از منشورملل متحد

هر چند می توان استدلال کرد که اصل صریحی در حقوق و روابط بین الملل وجود ندارد که به کشورها حق دهد در امور دیگر کشورها دخالت کنند و گذشته از آن دست کم از ۱۹۲۸ با امضای پیمان بریان-کلوگ اصل خودداری از کاربرد زور در حقوق بین الملل پذیرفته شده است، اما نظر برخی علمای حقوق در این باره متفاوت است. برخی حقوقدانان مداخله بشردوستانه را مشروع می دانند و شماری آنان با استناد به حق محافظت از خود و خودیاری در صدد توجیه این گونه دخالت ها برآمده و می گویند جزئی از حقوق بین الملل عرفی شده است.[۱]

در مورد پشتیبانی از اتباع دولت دیگر و دخالت در کشور دیگر، نظریه پردازانی چون گروسیوس و اپنهایم به این باورند که اگر حقوق مردمانی در کشوری از سوی دولت آن کشور پایمال شود ، جامعه بین الملل حق دارد به پشتیبانی از آنان برخیزد.[۲]

از دید اپنهایم قانونی بودن مداخله بشردوستانه در حقوق بین الملل عرفی بر این فرض استوار است که دولت ها موظفند در رابطه با اتباع خود و اتباع دیگر دولت ها حداقل حقوقی را رعایت کنند.[۳]در اینکه ماهیت مداخله هایی که در قرن نوزدهم و اوایا قرن بیستم صورت گرفت واقعا بشردوستانه بوده جای شک و تردید بسیار است زیرا غالبا متوجه امپراتوری در حال اضمحلال عثمانی و با هدف حمایت از استقلال خواهی اقلیت غیر مسلمان ساکن در آن قلمرو و با نیتی کاملا سیاسی بوده است. در نتیجه باید گفت استفاده از عنوان مداخله بشردوستانه در این دوره صرفا بهانه ای برای پیشبرد منافع ملی خصوصا دول اروپایی و ایالات متحده بوده ، زیرا مفهوم حقوق بشر هنوز آن چنان فراگیر نبوده که جایگاهی در سیاست خارجی دول مزبور داشته باشد همچنین موارد استفاده از این عنوان به تعدادی نبوده است که بتوان از آن به عنوان رویه کشورها نام برد. پس به این عقیده که پیش از جنگ جهانی دوم این دکترین بخشی از حقوق بین الملل عرفی شده است باید تردید کرد.[۴]

منشور سازمان ملل متحد درباره جنگ و کاربرد زور مقررات و قواعد بسیار پرمنعنی و بنیادینی را مقرر نموده است. سرآغاز منشور بیانگر

Leave a comment