پایان نامه ارشد عمران مدیریت مخازن سدهای حوضه گاماسیاب استان کرمانشاه با استفاده از مدل WEAP

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :مدیریت مخازن سدهای حوضه گاماسیاب استان کرمانشاه با استفاده از مدل WEAP

تکه هایی از متن :

2-2-2 انواع روش های شبیه سازی

 

1- آماری یا فرآیندگرا

مدل های شبیه سازی یا آماری هستند یا فرآیندگرا و یا ترکیبی از این دو حالت. مدل­های آماری خالص (بدون خاصیت فرآیندگرا) تنها مبتنی بر داده­ها (اندازه­گیریهای میدانی) هستند. مدل­های کاملا فرآیندگرا (بدون خاصیت آماری) تنها مبتنی بر دانش فرآیندهای اساسی در حال رخداد، می باشد. البته بسیاری از مدل­های شبیه سازی خصوصیات این دو حالت حدی را دارند و در حقیقت ترکیبی از هر دو آنها هستند. گستره روشهای شبیه سازی گوناگون که در مورد سیستم­های منابع آب بکار می­رود، در شکل 1 نمایان است.

مدل­های رگرسیون و شبکه عصبی نمونه­های از مدل­های کاملا آماری (داده­گرا) می­باشند. در این مدل­ها یک رابطه بین متغیر ورودی و متغیر خروجی بر اساس مشاهدات میدانی برقرار می­گردد. این رابطه بوسیله واسنجی (کالیبراسیون) یک مدل حاوی ساختاری از پیش تعیین شده غیر مرتبط با فرآیندهای واقعی که اتفاق می­افتد (جعبه سیاه)، بدست می­آید. مدل واسنجی شده می تواند برای تخمین مقادیر خروجی استفاده گردد، البته مشروط بر آنکه ورودی در همان بازه­ای باشد که مدل نسبت به آن واسنجی شده است[5].

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:مدیریت مخازن سدهای حوضه گاماسیاب استان کرمانشاه با استفاده از مدل WEAP