پایان نامه عمران با موضوع:شکست و گسترش ترك میان لایه‌ای

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل ترک به شیوه‌ی جزء‌های محدود

تکه هایی از متن :

5-4- ارتباط‌سازی تابع چسبنده

بر پایه‌ی نمودار تنش- بازشدگی، می توان ارتباط‌سازی جزء چسبنده را استوار نمود. این تابع  دو بخش کشسان و نرم شوندگی دارد. انتخاب نمودار مناسب در شبیه‌سازی ترک، برای هر ماده، پاسخ‌های دقیق‌تری را به دست می‌دهد. تاکنون پژوهش‌های آزمایشگاهی پیچیده‌ای برای یافتن نمودار تنش- بازشدگی در ماده‌ی مرکب انجام پذیرفته است. برای تخمین مناسب‌ترین تابع در بخش نرم‌شوندگی نمودار ماده‌ی مرکب، پژوهشگران نتیجه‌های آن‌ها را به کار می‌گیرند[p5]. در بخش کشسان، بیشتر از ساده‌ترین گونه، مانند تابع‌خطی، بهره‌جویی می‌کنند. به دلیل تغییر ناگهانی شیب از مقدار مثبت به منفی، در محل همرسی این دو تابع، استفاده از تابع خطی سبب برخی ناهمگرایی‌های عددی می‌شود. در این پژوهش، برای دوری از این مشکل و نیزالگوسازی رفتار واقعی ترک در ماده‌ی مرکب، به بررسی تابع‌های گوناگون در بخش کشسان پرداخته خواهد شد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تحلیل ترک به شیوه‌ی جزء‌های محدود