پایان نامه ارشد عمران:تعیین فشار هیدرودینامیك در مخزن سدهای بتنی وزنی تحت اثر بار دینامیکی با احتساب ویسکوزیته سیال

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه : تعیین فشار هیدرودینامیك در مخزن سدهای بتنی وزنی تحت اثر بار دینامیکی با احتساب ویسکوزیته سیال

تکه هایی از متن :

2-4-2- روش های تقریبی

بدلیل پیچیدگی حل مسائل به روش های تحلیلی و با توجه به گسترش سریع علوم، تمایل دانشمندان و مهندسین به روش های حل دیگر روز به روز در حال افزایش است. با وجود آمدن کامپیوتر روش های عددی روز به روز قدرتمندتر شده به طوریکه امروزه یافتن جواب مسائل خطی به روش عددی بسیار ساده می نماید. در حالیکه هنوز حل اینگونه مسائل بصورت تحلیلی با مشکلات زیادی همراه است.

در کنار روش های حل تحلیلی و عددی مسائل، یک سری روش های حل تحلیلی دیگر که بیشتر پایه تقریبی دارند شکل گرفت. این روش ها عمدتاً بدلیل سادگی الگوریتم حل و استفاده از ماشین حساب یا کامپیوتر به سرعت پیشرفت کرده و برای حل بسیاری از مسائل به کار گرفته شد که خود نیز دارای مشکلاتی می باشد. الگوریتم حل این روش بر اساس تکنیک های تکرار استوار است و این مشکلات ناشی از به کارگیری همین تکنیک های تکرار می باشد و قابل توجه است که تمامی روش های تکرار، به حدس اولیه حساس می باشند. از انواع روش های تقریبی گوناگونی که برای حل مسئله مورد استفاده قرار می گیرد می توان از روش های هموتوپی پرتوربیشن1، تغیرات تکراری2، جداسازی آدمیان3، آنالیز هموتوپی4 و سایر روش های بر مبنای روش انرژی نام برد که در این تحقیق دو روش حل تقریبی زیر معرفی می گردد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تعیین فشار هیدرودینامیك در مخزن سدهای بتنی وزنی تحت اثر بار دینامیکی با احتساب ویسکوزیته سیال