پایان نامه ارشد رشته عمران مطالعه موردی به‌کارگیری شاخص فقر آبی درمقیاس محلی در خصوص حوضه آبریز زهره وجراحی

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 مطالعه موردی به‌کارگیری شاخص فقر آبی درمقیاس محلی در خصوص حوضه آبریز زهره وجراحی

تکه هایی از متن :

مقدمه

کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد محیط زیست انسانی در سال 1972 آگاهی زیست محیطی را در سطح جهان برانگیخت.‌این کنفرانس همچنین الهام‌بخش انتشار گزارش Brundtland بود (که با عنوان آینده متعارف ما نیز شناخته شده)، که در آن برای اولین بار مفهوم توسعه پایدار توسط کمیسیون  Brundtland مطرح شد. از زمان انتشار ‌این گزارش به بعد تلاش و مطالعات به ‌صورت گسترده برای تعریف پایداری و توسعه پایدار از سوی نهادها و سازمان‌های مختلف در تمامی‌سطوح محلی، ملی، منطقه‌ای و بین المللی انجام شد.

طبق نظریه harding، پایداری هدف نهایی توسعه پایدار است. در چند دهه‌ی گذشته تلاش‌های فراوانی در رابطه با پایداری صورت گرفته است. یکی از ‌این نمونه‌ها توسعه ابزار ارزیابی براساس شاخص‌های پایداری شناخته شده می‌باشد. تمامی‌این شاخص‌های پایداری یک هدف مشترک دارند: برآورد پایداری.

شاخص پایداری بر اساس تعاریف موجود از توسعه پایدار و اصول پایداری، که توسط افراد و نهادهای مختلف ارایه شده‌ایجاد گردید.‌این تعاریف تایید دوباره‌ی تعریف توسعه پایدار در گزارش Brundtland است که نگرانی بزرگی برای نسل‌های‌ آینده محسوب می‌شود. به‌دنبال‌این تعاریف اصول و دستورالعمل‌هایی برای مدیریت منابع پایدار آب ارایه خواهد شد. همانطور که در دهه اخیر تلاش‌های زیادی جهت تعیین شاخص‌های پایداری منابع آب ارائه شده است و تاکنون نیزسازمان‌های مختلفی معیار‌‌های متفاوتی را در‌این زمینه پیشنهاد داده­اند. در این بخش هدف مروری بر ارزیابی قابلیت‌های شاخص­های پایداری منابع آب با رویکرد بررسی وضعیت کمی‌‌ کیفی منابع آب می‌باشد. روش ارزیابی وضعیت منابع آب بر اساس تعیین شاخص‌ها می‌تواند اطلاعات مهمی‌ ‌را به منظور بهره­برداری از منابع آب در سطح جهانی فراهم کند.این اندیس­ها می‌تواند اطلاعات را در مورد شرایط منابع آب حاضر و همچنین در مورد فاکتورهای بهبود توزیع آب ارائه دهند. ‌این اطلاعات می‌تواند ارتباط بین منابع آب موجود را به صورت گسترده­ای برقرار سازد