پایان نامه ارشد رشته عمران مطالعه موردی به‌کارگیری شاخص فقر آبی درمقیاس محلی در خصوص حوضه آبریز زهره وجراحی

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 مطالعه موردی به‌کارگیری شاخص فقر آبی درمقیاس محلی در خصوص حوضه آبریز زهره وجراحی

تکه هایی از متن :

2-3-3 بدست آوردن وزن‌ها:

در توسعه شاخص‌ها، وزن‌ها در انباشتگی اجزاء مورد استفاده قرار می‌گیرد، و به توسعه‌‌دهندگان شاخص‌ (یا کاربران) اجازه می‌دهد تا وزن‌های مختلفی به شاخص‌ها اختصاص دهند. به‌طور کلی، Nardo et al.(2005) روش‌های وزن‌بندی را در دو گروه گسترده طبقه بندی می‌کند که عبارتند از: روش‌های مبتنی بر آمار و روش‌های مبتنی بر مشارکت. در روش سابق وزن‌ها بر‌ اساس تجزیه و تحلیل اطلاعات اجزاء تعیین می‌شدند، در روش دوم وزن بر اساس نظر کارشناسان و عموم مردم داده می‌شود. انتخاب‌های کارشناسان ممکن است شامل قضاوت‌های شخصی و ذهنی شود که در ‌این‌ صورت آوردن توجیه و دلیل‌این انتخاب توسط آنها الزامی‌است. روش‌هایی مانند تحلیل عاملی (FA)، آنالیز اجزای اساسی (PCA) و مدل اجزای مشاهده نشده (UCM) نمونه‌هایی از روش تعیین وزن بر اساس آمار هستند. به‌طور کلی در FA/PCA تعیین وزن بر اساس فاکتور بارگذاری هر جزء در شاخص نهایی تعیین می‌شود. استفاده از FA/PCA به‌منظور تعیین وزن شامل چهار مرحله می‌شود: اولین مرحله تجزیه و تحلیل ارتباط اجزاء است، اگر ارتباطی وجود نداشته ‌باشد ‌این احتمال وجود دارد که اجزاء فاکتور اشتراکی‌ای نداشته باشند. سپس، در‌این‌گونه موارد که در آن اجزاء مرتبط نیستند، وزن‌های یکسانی به اجزاء اختصاص داده می‌شود. در هر صورت احتمال‌اینکه اجزاء به‌طور کامل هیچ ارتباطی با هم نداشته باشند بعید به‌نظر می‌رسد. اگر ارتباط وجود داشت، مرحله دوم، شناسایی فاکتور‌های مشترک، گروه‌های نماینده اجزاء است. در PCA فاکتورها به‌عنوان اجزای (اصلی) شناخته می‌شوند. هر فاکتور نشان‌ می‌دهد که فاکتور چقدر خوب در توضیح تغییرپذیری کلی عمل می‌کند. قدم سوم تعیین سهم هر جزء به آن فاکتور مربوطه که در آنالیز بارگذاری فاکتور استفاده می‌شود است. سپس، گام نهایی محاسبه وزن بر اساس عامل مشترک و آنالیز فاکتور بارگذاری است. بالاترین وزن‌ها به اجزایی  با فاکتور بارگذاری بالا و درصد بالا در توضیح متغیر کلی داده می‌شود (Nardo et al.,