پایان نامه ارشد رشته عمران قدرت بازگردانندگی اعضای خرپایی آلیاژهای حافظه‌ شكل فوق ارتجاعی

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 قدرت بازگردانندگی اعضای خرپایی آلیاژهای حافظه‌ شكل فوق ارتجاعی

تکه هایی از متن :

5-2: پیشنهاد

در این پایان نامه کاربرد SMA ها در بادبندها بررسی شد. می توان برای  تحقیقات بیشتر در سایر اعضای سازه ای نیز میزان قدرت بازگردانندگی  SMA ها را بررسی نمود بخصوص   از این مصالح در جداگرها[1] می‌توان بهره برد تا با  استفاده از ویژگی های SMA ها در کنار اثرات مفید و موثرکاربرد جداگرهاشاهد  تغییرات مثبت قابل توجهی در رفتار  سازه در حین زلزله  باشیم.

لذا ، طبق آنچه بیان شد، پیشنهاد می شود در راستای تحقیقات بیشتر کاربرد SMA ها در سایر اعضای سازه ای بررسی گردد تا مزایای کاربردی این مصالح بیش از پیش بر جامعه مهندسین آشکار شود.

در پایان با توجه به قابلیت بالای بازگردانندگی آلیاژهای هوشمند SMA ، امید است که استفاده از این مصالح هوشمند و مفید روز به روز بیشتر مورد توجه قرار گرفته و جایگاه خود را در صنعت حیاتی ساختمان سازی تثبیت نماید و تا آنجا که ممکن است و در حیطه اختیارات ماست از اثرات زیانبار زلزله کاسته و حیات و سلامت ساختمان ها و انسان های ساکن آن را فزونی بخشیم.

 

[1]– Base isolation

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:قدرت بازگردانندگی اعضای خرپایی آلیاژهای حافظه‌ شكل فوق ارتجاعی