پایان نامه ارشد رشته عمران:تعیین فشار هیدرودینامیك در مخزن سدهای بتنی وزنی تحت اثر بار دینامیکی با احتساب ویسکوزیته سیال

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه : تعیین فشار هیدرودینامیك در مخزن سدهای بتنی وزنی تحت اثر بار دینامیکی با احتساب ویسکوزیته سیال

تکه هایی از متن :

2-4-1- روش های حل بسته

روش های حل بسته، روش های حل ریاضی هستند که به تعیین جواب های دقیق1 پرداخته  به طوری که این جواب ها در معادله دیفرانسیل و شرایط مرزی و اولیه صدق کند. در این قسمت سه روش تحلیلی معرفی می گردد.

 

2-4-1-1- روش جواب عمومی

در این روش ابتدا جواب عمومی معادله را یافته و سپس جوابی از آن تعیین می گردد که در شرایط مرزی صدق کند. این روش بر مبنای قضیه اساسی کوشی استوار است که تضمین می کند که اگر معادله دیفرانسیلی مشتق جزئی در ناحیه R پیوسته باشد و خم C یک خم هموار در فضای سه بعدی باشد، آنگاه جواب منحصر بفردی از معادله وجود دارد که شامل این خم است. چگونگی حل مسائل توسط این روش در مراجع ]6و7[ به تفصیل بررسی گردیده است.

1 exact

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تعیین فشار هیدرودینامیك در مخزن سدهای بتنی وزنی تحت اثر بار دینامیکی با احتساب ویسکوزیته سیال