پایان نامه درباره بررسی حرارتی

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت کننده

تکه هایی از متن :

7-1 پیش­گفتار

در این پایان­نامه به فرآیند جوشکاری، تنش­ها و تغییرشکل‌های ناشی از جوشکاری و بررسی اثر تنش­های پسماند در صفحات دارای بازشو و سخت­کننده پرداخته شد. در فصل اول به معرفی جوش، اتصالات جوشی و روش­های جوشکاری اختصاص یافت. در فصل دوم معادلات حاکم بر رفتار جوش تشریح گردید. برای این کار، معادلات انتقال حرارت، مدل­سازی منبع حرارتی، خواص مواد در تحلیل حرارتی و تغییر فاز در تحلیل حرارتی در این فصل مورد بحث قرار گرفت. در تحلیل مکانیکی جوش، روش نیوتن- رافسون، سخت‌شوندگی و معیار­های تسلیم بیان گردید. در فصل سوم، ابتدا به علل شکل­گیری تنش­ها و تغییرشکل‌های پسماند ناشی از جوشکاری پرداخته شد و در ادامه، تنش­های پسماند ناشی از جوشکاری، شامل تنش­های پسماند طولی در راستای محور جوش و عمود بر آن مورد بررسی قرار گرفت. در این فصل، روش‎های به دست آوردن تنش­های پسماند ناشی از جوشکاری و تاریخچه پژوهش­های انجام گرفته در این زمینه مورد بحث قرار گرفت. در فصل چهارم، نحوه مدل­سازی فرآیند جوشکاری، راستی­آزمایی و چگونگی استخراج تنش­های پسماند با استفاده از نرم­افزار ANSYS انجام گرفت. در فصل پنجم، ابتدا به تنش­های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو پرداخته شد و در ادامه، اثر تنش­های پسماند بر رفتار این صفحات مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. در فصل ششم به تنش­های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای سخت­کننده پرداخته شد. در فصل حاضر، نتایج کارهای انجام‌شده در این پایان‌نامه و پیشنهاد برای پژوهش­های آیندگان آورده می­شود.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت کننده

  • 1