پایان نامه درباره :تثبیت خاک رس با آهک و سرباره فولادسازی و اثر سولفات بر خاک رس تثبیت شده با آهک

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تأثیر تثبیت با آهک و سرباره فولادسازی ذوب آهن اصفهان بر دوام خاک رسی و خاک رس آلوده به مواد شیمیایی 

تکه هایی از متن :

2-7- مرور کلی بر پژوهش‌های انجام شده

طباطبائی در بررسی­هایش نشان داد که آهک برای تثبیت رس­های خمیری، عملکرد مناسبی دارد و با رس­های حاوی کانی مونت‌موریلونیت، نسبت به رس­های حاوی کانی کائولینیت سریعتر واکنش نشان می­دهد [21]. همچنین هاشمی طباطبائی و آقایی (1387) اثر افزودن آهک زنده و شکفته را روی خاک رس با پلاستیسیته کم (CL) از خاک­های شهرستان گرمی از توابع استان اردبیل بررسی نمودند و نشان دادند که بیشینه وزن واحد حجم خشک خاک اصلاح شده با آهک شکفته، کاهش و درصد رطوبت بهینه افزایش می­یابد؛ در صورتی­که تغییرات قابل ملاحظه­ای در ویژگی­های تراکمی خاک اصلاح شده با آهک زنده مشاهده نشده است. نامبردگان استدلال کردند که کاهش وزن واحد حجم نمونه حاوی آهک شکفته می­تواند به دلیل افزایش درصد مصالح ریز­دانه و جذب آب به وسیله آهک شکفته باشد. اما تغییر نامحسوس وزن واحد حجم خشک و درصد رطوبت بهینه نمونه حاوی آهک زنده، احتمالاً می­تواند به دلیل جذب آب به­وسیله گرما در موقع واکنش­های کاتیونی باشد. زیرا آهک زنده تقریباً معادل دو برابر آهک شکفته گرما ایجاد می­کند [32]. جسمانی و همکاران (1387) تغییرات خصوصیات ژئوتکنیکی خاک کویر میقان را که از نوع CH است، بعد از بهسازی با آهک شکفته (3%، 5%، 7% و 9% وزنی) مطالعه کردند در این تحقیق پس از بهسازی، مقدار حد روانی خاک کاهش و مقدار حد خمیری افزایش پیدا کرده و به­طور کلی مقدار نشانه خمیری کاهش یافته است. این محققین نشان دادند که افزایش آهک شکفته موجب افزایش رطوبت بهینه و کاهش وزن واحد حجم خشک حداکثر خاک شده در حالی که تاثیر چندانی بر پارامترهای مقاومت برشی خاک مورد مطالعه ندارد [8].

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تأثیر تثبیت با آهک و سرباره فولادسازی ذوب آهن اصفهان بر دوام خاک رسی و خاک رس آلوده به مواد شیمیایی 

  • 1