پایان نامه ارشد :تغییرات خط ساحل دریای خزر با استفاده از مدل ریاضی

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تغییرات خط ساحل دریای خزر با استفاده از مدل ریاضی

تکه هایی از متن :

2-2-3- انرژی موج

انرژی مکانیکی در یک موج ثقلی سطحی عبارت از ترکیب انرژی‌های جنبشی و پتانسیل می‌باشد[4].

2-2-4- توان موج

توان موج، عبارت از انرژی موج در واحد زمان است که در جهت انتشار موج، منتقل می‌شود[4].

2-2-5- انعکاس موج

اگر بستر دریا افقی(هموار) نباشد، بخشی از انرژی موج برخوردکننده به طرف دریا منعکس خواهد شد[3].

2-2-6- اثرات باد

اگر مؤلفه سرعت باد در جهت انتشار امواج از سرعت موج بیشتر شود، باد باعث افزایش انرژی موج خواهد شد. چنانچه مؤلفه سرعت، کمتر از سرعت موج باشد یا باد در جهت مخالف انتشار امواج بوزد، باد مقداری از انژری موج  راخواهد کاست. آشکارترین و معمولاً مهم‌ترین امواج موجود در میان طیف­های موج در دریا (به شکل2- 1توجه شود) عبارت از امواج ناشی از باد می‌باشند[5].

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تغییرات خط ساحل دریای خزر با استفاده از مدل ریاضی