پایان نامه ارشد تحلیل هیدرودینامیکی سکوی نیمه شناور خرپایی تحت امواج تصادفی

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

تحلیل هیدرودینامیکی سکوی نیمه شناور خرپایی تحت امواج تصادفی

تکه هایی از متن :

2-3 مقدمه ای بر امواج

امواج در اقیانوس­ها به شکل یک پدیدۀ ترکیبی، نامنظم و در حال تغییر، متشکل از بر آمدگی­ها و فرورفتگی­های متوالی سطح آب نمایان می شوند. هر تشریح فیزیکی از امواج آبی، شامل شکل سطح آب و چگونگی حرکت سیال در سطوح زیرین موج می باشد. موجی که با عبارت سادۀ ریاضی قابل بیان باشد، موج ساده[1] نامیده می­شود و امواجی که متشکل از مؤلفه های متعدد بوده و بیان آنها چه از نظر شکل و چه از نظر نحوۀ حرکت مشکل باشد، امواج مرکب[2] نامیده می شوند.

امواج سینوسی یا امواج هارمونیک ساده مثال­هایی از امواج ساده هستند، زیرا پروفیل سطح آب در آنها را می توان با یک تابع سینوسی یا کسینوسی تنها بیان نمود. یک موج وقتی پریودیک است که شکل و حرکت آن در هر فاصلۀ زمانی یکسان باشد. یک شکل موج که حول یک نقطه ثابت حرکت می کند را موج پیشرونده و جهت حرکت آن را جهت انتشار موج می­نامند و هرگاه شکل یک موج فقط در یک موقعیت بالا و پائین برود موج مزبور را به نام موج ایستا[3] و یا موج کوبه[4] می­نامیم. هر گاه یک موج پیشرونده در امتداد انتشار خود دارای شکل سطح آزاد ثابتی باشد، به نام موج پایا[5] نامیده می­شود.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تحلیل هیدرودینامیکی سکوی نیمه شناور خرپایی تحت امواج تصادفی