پایان نامه بررسی ارتباط تغییرات هورمونی و پرخاشگری نوجوانان

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : بررسی علل پرخاشگری در نوجوانان 

۶- بی كاری و احساس بی ثمری

«داشتن كاری مناسب و شغلی مفید و پردرآمد در این دوره باعث بی نیازی و عزت نفس و اعتماد به نفس نوجوانان و جوانان می شود» (خدایاری فرد، ۱۳۷۳ ، ص۱۱۲) و برعكس «نبودن امكانات برای كار كردن نوجوانان و صرف انرژی آنان در جهتی سازنده و در نتیجه احساس بیهودگی و پوچی، از یك سو، و احساس حقارت و ناكامی ناشی از وضع بد اقتصادی – اجتماعی و خانوادگی و تحصیلی، از سوی دیگر، می تواند به رفتار پرخاشگرانه بیانجامد.» (نوابی نژاد، ۱۳۶۲ ، ص ۱۱۷).

بنابراین می توان گفت «بی كاری بخصوص در سنّ جوانی منشأ بسیاری از ضعفها و بسیاری از مفاسد و آلودگیها است زیرا امنیت روانی فرد را به خطر می اندازد. حتی داشتن شغل نامناسب و یا شغلی كه مورد علاقه جوان نباشد، یا مطابق با استعداد و انتخاب نشده باشد و یا تحمیلی باشد، گاه باعث پیدایش ناراحتی های روانی و شكست و محرومیت برای وی می شود و برای همیشه عامل اضطراب و پریشان خاطری و پرخاشگری را فراهم می نماید.‌» (خدایاری فرد، ۱۳۷۳ ، صص ۱۱۳-۱۱۲).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱- خانواده ها تا چه میزان از روحیات نوجوانان و چگونگی برخورد صحیح با آنها آگاهی دارند؟

۲- آیا مشکلات اقتصادی در خانواده ها می تواند به عنوان عاملی مهم در بروز پرخاشگری در نوجوانان به شمار آید؟

۳- آیا تغییرات هورمونی در پرخاشگری نوجوانان تأثیر دارد؟

۴- رسانه های گروهی در بروز و یا رفع علل پرخاشگری در نوجوانان چه نقشی دارند؟

۵- نهادهای اجتماعی از جمله مدرسه چقدر می توانند در بروز یا عدم بروز پرخاشگری در نوجوانان دخیل باشند؟

۶- گروه دوستان و الگوهای فاقد ارزش موجود در جامعه در بروز پرخاشگری و یا رفع عدل آن چه سهمی دارند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی علل پرخاشگری در نوجوانان 

Leave a comment