پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل خطر برای شهر ایلام

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل خطر برای شهر ایلام

تکه هایی از متن :

5-2- رسوبات دوران چهارم

این رسوبات شامل کنگلومرای هولوسن، رسوبات دشتها، مخروط افکنه های حاشیه ارتفاعات، واریزه های دامنه ارتفاعات و آبرفتها و تراسهای رودخانه می باشند که بصورت زیر دسته بندی و مورد بررسی قرار گرفته است :

1- کنگلومرای هولوسن : در سطح استان کنگلومرا با سیمانی آهکی و آهکی رسی و سنی مربوط به به اوائل دوران چهارم گسترش بسیار محدودی دارد که  می توان برونزد آن را در شمال غربی دشت دهلران و بصورت  لکه هائی در یال شمال شرقی طاقدیس کوه گوتبه مشاهده نمود.

تشخیص آن از کنگلومرای بختیاری، وجود اجزاء رادیولاریتی و سیلیسی در کنگلومرای بختیاری است و به علاوه در کنگلومرای دوران چهارم لایه های ماسه سنگ و سیلتستون وجود ندارد.

2- آبرفتهای قدیمی : این رسوبات ضخیم ترین آبرفتهای منطقه را تشکیل می دهد و عمدتاً در دشت ها وجود دارد، ضخامت آنها در برخی نقاط از جمله : در دشت عباس، موسیان، مهران و دهلران، حتی به بیش از 200 متر نیز می رسد. این ضخامت زیاد، رسوبات حاکی از تخریب و فرسایش شدید ارتفاعات حاشیه دشتهای مذکور در عهد حاضر است.

این آبرفتها معمولاً از انواع مختلف رسوبات از جنس رس و ریگ بوجود آمده اند و اغلب بصورت لایه های مجزا رویهم قرار گرفته اند. دلیل عدم یکنواختی آبرفتها ناشی از دوره های آب و هوائی مرطوب و خشک گذشته منطقه می باشد، بدین ترتیب که بارندگیهای شدید سبب بوجود آمدن سیلابهای شدید و در نتیجه باعث حمل و رسوب گذاری مواد دانه درشت شده است، در حالیکه در دوره های خشک، حمل و ته نشست مواد دانه ریز، به خاطر کم انرژی بودن محیط رسوب گذاری، انجام گرفته است. عمده ترین منابع کانی خاک رس منطقه در این نوع آبرفتها وجود دارد.

3- واریزه های دامنه ای و مخروط افکنه : این رسوبات که عمدتاً دانه درشت می باشند، توسط نیروی مکانیکی آب(مخروط افکنه ها) و نیروی جاذبه زمین(واریزه ها) در حاشیه ارتفاعات و بر روی آبرفتهای قدیمی تر قرار گرفته است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تحلیل خطر برای شهر ایلام