پایان نامه با موضوع تثبیت خاک رس با آهک و سرباره فولادسازی و اثر سولفات بر خاک رس تثبیت شده با آهک

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تأثیر تثبیت با آهک و سرباره فولادسازی ذوب آهن اصفهان بر دوام خاک رسی و خاک رس آلوده به مواد شیمیایی 

تکه هایی از متن :

2-6-4-3- واکنش کربناسیون[1]

کربناسیون، واکنش کوتاه مدت و مضری است که از انجام واکنش­های دیگر جلوگیری می­کند و خاصیت خمیری خاک را افزایش می­دهد [24]. اگر خاک خاصیت پوزولانی نداشته باشد یا میزان آهک زیاد باشد، واکنش کربناسیون اتفاق می­افتد [5]

دی اکسید کربن هوا می­تواند آهک آزاد را به نمک­های کربناتی تبدیل کند. کربناسیون آهک باعث تشکیل کربنات کلسیم می­گردد. آزمایش­های صحرایی نشان داده است که مخلوط­های آهک-خاک طبق انتظار مقاومت­های کم را بهبود می­بخشد. این مسأله به­وسیله آزمایش­های آزمایشگاهی بر روی نمونه­های مراقبت شده تحت شرایط کنترل شده و محافظت شده قابل پیش­بینی است. این نتیجه اساساً به علت انجام واکنش پوزولانی بین خاک و آهک است [92]. کربن‌دار‌شدن، موجب کاهش آهک محیط و در نتیجه کاهش مقاومت خاک تثبیت شده می­شود [119]. وجود کربنات کلسیم در نمونه­های تثبیت شده با آهک به وسیله گولد‌برگ و کلین[2] گزارش شده است. آنان از نتایج اشعه ایکس و مطالعات انجام گرفته بر روی مخلوط­های آهک-بنتونیت نتیجه گرفتند که هیدروکسید کلسیم در مخلوط خاک و آهک به کربنات کلسیم تبدیل می­شود نه به سیلیکات کلسیم [68]. داویدسون و هندی[3] پی بردند که وقتی آهک با خاک در هوای آزاد قرار می­گیرد، آهک با دی اکسید کربن هوا برای تشکیل عامل چسباننده یعنی کربنات کلسیم واکنش می­دهد [59]. بوگونزا[4] و همکاران گزارش نمودند که عدم موفقیت خاک­های تثبیت شده با آهک در آفریقای جنوبی، به علت وجود نمک معدنی است [50]. واکنش کربناته شدن، یون‌های آزاد آهک را برای واکنش‌های پوزولانی کاهش می‌دهد و منجر به کاهش تبادل یونی در مخلوط خاک و آهک می‌شود. علاوه بر این کربناته شدن، سبب کاهش pH محیط تا مرز 3/8 و همچنین خرد شدن مصالح سنگی نامرغوب در مخلوط خاک و آهک می‌شود [109].

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تأثیر تثبیت با آهک و سرباره فولادسازی ذوب آهن اصفهان بر دوام خاک رسی و خاک رس آلوده به مواد شیمیایی 

  • 1